Zwiększenie potencjału frekwencyjnego Kina ECK

Realizacja:

Dzięki realizacji projektu Kino ECK zyskało nową stronę internetową – www.kino.elk.pl , na której prezentowany jest repertuar oraz możliwe jest dokonanie zakupu lub rezerwacji biletu. Sam system został zmodernizowany i rozbudowany, zakupiono również nowy serwer, dzięki czemu system działa sprawniej, a ryzyko awarii jest znacznie mniejsze niż dotychczas. Nowa drukarka pozwoli obniżyć wydatki związane z drukiem biletów, a dzięki nowo powstałej sieci Wi-Fi możliwa jest kontrola biletów zakupionych online. Wieszak i stojak na plakaty i ulotki, zakupione w ramach projektu, umożliwiają lepszą prezentację oferty Kina.

Kino ECK mogło również na nowo zaistnieć w przestrzeni publicznej – kaseton z logo Kina, umieszczony na budynku Ełckiego Centrum Kultury jest widoczny z daleka, także w nocy, a gablota z ofertą Kina, ustawiona na ełckiej promenadzie, informuje o bieżącej ofercie filmowej.

Projekt był realizowany od maja do września 2016 r., dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz pomocy finansowej Gminy Miasta Ełku.

O projekcie:

16 maja 2016 r. rozpoczyna się realizacja projektu, którego głównym celem jest zwiększenie potencjału frekwencyjnego Kina ECK.

Projekt zakłada budowanie marki Kina jako bytu osobnego w stosunku do Ełckiego Centrum Kultury, poprawę dostępności informacji o jego repertuarze, poprawę stanu infrastruktury sieciowej związanej z obsługą biletową, modernizację systemu sprzedaży biletów online i wprowadzenie systemu rezerwacji oraz wsparcie możliwości promocyjnych Kina.

Zakres prac obejmie:

  • wykonanie strony internetowej Kina ECK,
  • zakup serwera z sieciowym systemem operacyjnym do obsługi systemu sprzedaży i rezerwacji biletów online oraz wykonanie sieci Wi-Fi,
  • modernizacja systemu sprzedaży biletów online i jego rozbudowa o system rezerwacji oraz szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi,
  • zakup nośników reklamy wizualnej: kasetonu reklamowego Kina, gabloty zewnętrznej oraz stojaków na plakaty i ulotki.

Realizacja projektu zakończy się 30 września 2016 r.