Kultura bez granic

Platforma Partnerstwa Sąsiedzkiego Kultura bez granic

Ełckie Centrum Kultury wspólnie z Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. Platforma Partnerstwa Sąsiedzkiego – Kultura bez granic, którego głównym założeniem jest stworzenie wspólnej platformy współpracy instytucji kultury Polski i Litwy. Dzięki temu partnerzy będą mieli możliwość wymieniać się doświadczeniem, kontaktami, ideami, promować dalekosiężne idee partnerstwa, wspierać się wcześniejszymi przykładami współpracy, promować działalność instytucji kulturalnych, organizować międzynarodowe festiwale, wymiany młodzieżowe, współpracować odnawiając i uzupełniając obecną infrastrukturę. W ramach projektu partnerzy wspólnie zorganizują następujące przedsięwzięcia: w Polsce – Transgraniczne Spotkania Kultur „Poznajmy Sąsiadów”, na Litwie – Międzykulturalna Młodzieżowa Przyjacielska Inicjatywa – „Wrota do świata nauki i wiedzy” oraz Wymiana Tradycji Kulturalnych „Jesienne akordy”. W trakcie realizacji projektu będą miały również miejsce seminaria i konferencje promujące idee partnerstwa, integrację i stworzenie wspólnej platform wymiany doświadczeń. Na zakończenie projektu wydana zostania publikacja – Transgraniczna Platforma Partnerstwa, która będzie swojego rodzaju podsumowaniem wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Realizacja projektu umożliwi także obydwu partnerom modernizację istniejącej infrastruktury własnych instytucji. Ełckie Centrum Kultury wymieni krzesła teatralne na sali widowiskowej, natomiast Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie wykona zadaszenie małej sceny plenerowej i instalację systemu oświetleniowego.

Projekt wdrażany będzie przez 8 miesięcy.

Zakończenie realizacji projektu – 31 marca 2011 r.

Konferencja rozpoczynająca

W dniu 26 sierpnia 2010 r. w Olicie na Litwie odbyła się pierwsza konferencja rozpoczynająca projekt pt. „Platforma Partnerstwa Sąsiedzkiego – Kultura bez granic”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz i instytucji kulturalnych ze strony litewskiej oraz polskiej. Program konferencji dotyczył realizacji projektu oraz przedstawienia kultury i przyrody regionu Olity i Ełku. Spotkaniu towarzyszył występ artystyczny litewskiej grupy folklorystycznej.

MIĘDZYKULTURALNA MŁODZIEŻOWA PRZYJACIELSKA INICJATYWA – WROTA DO ŚWIATA NAUKI I WIEDZY

W ramach projektu w dniu 29 sierpnia 2010 r. w Olicie odbył się pierwszy polsko – litewski festiwal dzieci i młodzieży, w którym wzięły udział zespoły z Olity, Puńska, Wilna oraz Ełku. Ełckie Centrum Kultury reprezentowała grupa taneczna M.E.S.S i Jumper Steps oraz dwie grupy muzyczne „Bezimienni” i „Zwarta grupa fiksacyjna”. Festiwal rozpoczął się o godz. 16:00 występami zespołów litewskich, zakończył się o godz. 22:00 dyskoteką pod gwiazdami.

Kultura transgraniczna widziana oczami artystów

W dniu 28 października 2010 r. w Szkole Artystycznej o godz. 11:00 odbędzie się II konferencja – Kultura transgraniczna widziana oczami artystów.

Program Konferencji

 • 10:45 – 11:00 Rejestracja uczestników

CZĘŚĆ I WPROWADZENIE I OTWARCIE KONFERENCJI

 • 11:00 – 11:10 Powitanie gości
 • 11:10 – 11:20 Wystąpienia okolicznościowe

CZĘŚĆ II WYKŁADY

 • 11:20 – 11:50 Przedstawienie Programu Funduszu Małych Projektów przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
 • 11:50 – 12:05 Główne cele i założenia realizacji projektu przez partnera polskiego

Jolanta Skulimowska, koordynator projektu, Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie

 • 12:05 – 12:20 Platforma Partnerstwa Sąsiedzkiego – Kultura bez granic. Wdrożenie na Litwie

Giedrė Vaitkevičiūtė, koordynator projektu, Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie

CZĘŚĆ III ARTYSTYCZNA

 • 12:20 – 13:00 Koncert w wykonaniu Piotra Karpieni i Wojciecha Wrony
 • 13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa

CZĘŚĆ IV WARSZTATY

 • 13:45 – 14:45 Warsztaty tematyczne
 • 14:45 – 15:00 Podsumowanie i dyskusja

Sztuka i wdrażanie projektu

Artyści tworzą swoją wizję świata, trzymają się z dala od dokumentacji, wytycznych czy kryteriów kwalifikowalności projektów. Ale na konferencji w Szkole Artystycznej przekonali się, że sztuka i dokumentacja się uzupełniają. I że sztuką jest wdrażanie projektu.

28 października w Szkole Artystycznej w Ełku odbyła się II Konferencja „Kultura Transgraniczna widziana oczami artystów” realizowana w ramach projektu „Platforma partnerstwa sąsiedzkiego – Kultura bez granic”. Uczestniczyli w niej instruktorzy i twórcy z Ełckiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie na Litwie. Oba miasta realizują wspólnie projekt i wymieniają doświadczenia w zakresie kultury. Na czwartkowym spotkaniu przekonali się, że wiele działań nie doszłoby do skutku, gdyby nie wsparcie unijne i przestrzeganie wyznaczonych zasad. Z Programem Funduszy Małych Projektów zapoznała zebranych Renata Giczewska – Węcek ze Stowarzyszenia Euroregion Niemen. Koordynatorzy projektu ze strony polskiej i litewskiej opowiedzieli o swoich działaniach.

– Gdy zaczynaliśmy współpracę obawiałam się pracy nad projektem – powiedziała na spotkaniu w Ełku Daiva Andruskievicienie. – Ale gdy poznałam kompetentnych pracowników Ełckiego Centrum Kultury, moje obawy od razy prysły.

Dzięki temu artyści polscy i litewscy mogą się spotykać i wzbogacać o nową wiedzę i podglądać warsztat kolegów. W czwartek w Ełku posłuchali koncertu gitarowego w wykonaniu Piotra Karpieni i Wojciecha Wrony.

Wymiana tradycji kulturalnych – Jesienne Akordy

Festiwal folkloru polskiego i litewskiego – Jesienne akordy

„Jesienne akordy” – tak zatytułowano Festiwal Wymiany Tradycji Kulturalnych, który odbył się 6 listopada w Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie na Litwie.

Ze sceny CKiK w Olicie przez cały dzień rozbrzmiewał folklor polski i litewski. Ziemię Ełcką reprezentowały panie z grupy „Zielona Dąbrowa” śpiewające nasze ludowe melodie i przyśpiewki. Zaraz po nich wystąpił zespół z Puńska „Klumpe”. Po gościach z Polski scenę we władanie wzięło kolejno pięć zespołów litewskich. Folklor był głównym wyznacznikiem spotkania do późnego wieczoru. Zgromadzona na festiwalu publiczność litewska miała okazję usłyszeć polskie melodie, a także zobaczyć nasze regionalne stroje, nasi artyści z kolei podziwiali litewską kulturę ludową. Rytmy, i nasze i sąsiadów, powodowały, że nogi same rwały się do tańca. Z pewnością była to udana impreza jeszcze bardziej zacieśniająca polsko-litewskie więzi.

Transgraniczne Spotkania Kultur – POZNAJMY SĄSIADÓW

15 – 17 grudnia 2010 r. (środa, czwartek, piątek)

Ełckie Centrum Kultury – wstęp wolny

15 grudnia 2010 r. (środa)

Zajęcia zamknięte dla zespołów z Polski i Litwy.

16 grudnia 2010 r. (czwartek)

Trzecia konferencja pt. Lekcja folkloru

godz. 14.00 / sala widowiskowa Ełckiego Centrum Kultury / wstęp wolny

17 grudnia 2010 r. (piątek)

koncert: POZNAJMY SĄSIADÓW

godz. 11.00 / sala widowiskowa Ełckiego Centrum Kultury / wstęp wolny

wystąpią:

 • Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK
 • Zespół Pieśni i Tańca GRAJEWIANIE
 • Kapela Cymbalistów NIEZAPOMINAJKI
 • Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos ansambliui ULDUKAS – Litwa

poznajmy_sasiadow_plakat

III konferencja – Lekcja folkloru

Trzy dni trwał festiwal „Transgraniczne spotkania kultur – poznajmy sąsiadów” zorganizowany w Ełckim Centrum Kultury w ramach projektu „Platforma partnerstwa sąsiedzkiego – kultura bez granic”.

Wymiana kulturowa pomiędzy młodzieżą polską i litewską odbyła się na wielu płaszczyznach. Goście z Olity na Litwie wzięli udział w warsztatach ceramicznych w Szkole Artystycznej ucząc się tworzenia ozdób z gliny. Oczywiście w czasie festiwalu największy akcent położony został na wiedzę z zakresu tańca ludowego. Młodzież z obu krajów uczestniczących w festiwalu wysłuchała lekcji folkloru dotyczącej Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”. Następnie swoje osiągnięcia przedstawił zespół Uldukas z Olity na Litwie.

koncert Poznajmy Sąsiadów

Kolejnego dnia grupy polskie i litewskie mogły zobaczyć swoje występy na żywo. Przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej ECK na scenie zaprezentowały się zespoły z Polski: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”, Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie”, Kapela cymbalistek „Niezapominajki” oraz zespół z Litwy „Alytaus Panemunes vidurines mokyklos ansambliui Uldukas”. Wszystkie grupy to wiodące zespoły folklorystyczne w swoich regionach. Na ełckiej scenie tancerze i muzycy zachwycili rytmami, układami oraz kolorowymi strojami. Publiczność, nie dość, że miała możliwość uczestniczenia we wspaniałym koncercie, to mogła wypróbować nowe fotele zamontowane na sali widowiskowej. Oczywiście nie mogło zabraknąć w czasie tych trzech dni spotkań integracyjnych.

Goście wjechali z Ełku nie tylko z miłymi wspomnieniami, ale także z pamiątkami – ręcznie wykonanymi lalkami w strojach łowickich zakupionych w ramach projektu „Platforma partnerstwa sąsiedzkiego – kultura bez granic”.

Wymiana foteli

W ramach realizacji projektu Ełckie Centrum Kultury dokonało wymiany 321 foteli teatralnych na sali widowiskowej. Uczestnicy festiwalu „Transgraniczne Spotkania Kultur – Poznajmy Sąsiadów” mieli okazję oglądać występy zespołów w wygodnych fotelach. Producentem krzeseł jest firma Atman z Bydgoszczy. Nowe fotele zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013 Funduszu Małych Projektów. Całkowity koszt wymiany foteli to 203 624, 40 PLN.

SEMINARIUM KULTURY POLSKA – LITWA

W dniu 24 lutego 2011 r. w Ełckim Centrum Kultury o godz. 12:00 odbędzie się Seminarium Kultury Polska – Litwa

Program:

 • 11:45 – 12:00 Rejestracja uczestników
 • 12:00 – 12:10 Powitanie gości
 • 12:10 – 12:30 Kultura regionalna, Teresa Romanowska
 • 12:30 – 13:00 „Przyniosły nas bociany” – Mirosław Sawczyński, „Stoi na stacji lokomotywa” – Adam Sawczyński
 • 13:00 – 13:20 Wykład Daiva Andruškevičienė
 • 13:20 – 14:00 Występ artystyczny grupy cyrkowej z Olity
 • 14:00 – 15:00 Poczęstunek
 • 15:00 – 16:00 Dyskusja

W dniu 24 lutego 2011 r. spotkali się przedstawiciele instytucji kulturalnych Polski i Litwy celem wymiany doświadczeń oraz przedstawienia możliwości jakie daje nawiązanie partnerstw. Zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać wykładu dotyczącego historii i kultury naszego regionu oraz regionu partnera litewskiego. Seminarium towarzyszył występ artystyczny grupy cyrkowej Dzukija z Olity. Było to już ostanie spotkanie otwarte do szerszej liczby odbiorców.

Konferencja podsumowująca 17 – 18 marca 2011 Druskienniki

Zakończenie i plany na przyszłość

Osiem miesięcy realizacji projektu Platforma Partnerstwa Sąsiedzkiego – Kultura bez granic minęło błyskawicznie. Wszystko dzięki temu, że współpraca partnerów: Ełckiego Centrum Kultury i Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie była merytoryczna i przyjemna zarazem. Realizację projektu podsumowano na konferencji w litewskich Druskiennikach.

Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury, Beata Makuch, wspomniała początki współpracy placówek, moment tworzenia projektu i zapoznanie się z pracownikami Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie. Podsumowano konferencje i seminaria, dzięki którym wymieniono doświadczenia artystyczne oraz nawiązano głęboką współpracę kulturalną.

Podsumowanie ośmiomiesięcznej współpracy obu placówek kultury było dobrym momentem do przedstawienia problemów, na jakie napotykano i jak skutecznie udało się je rozwiązać. O zarządzaniu projektem i jego realizacji mówiła Jolanta Skulimowska, koordynator projektu strony polskiej, zaś w kwestii finansowej Anna Zaborowska – księgowy projektu. Z kolei litewski koordynator, Giedre Vaitkeviciute, przedstawiła etapy wdrażania projektu przez Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie. Obie placówki wydały foldery będące swoistym kalendarium wydarzeń, publikację polską przedstawiła Aneta Zamojska, redaktor publikacji.

Po tak dobrze układającej się współpracy nie mogło zabraknąć planów na przyszłość. Pracownicy instytucji kultury opracowali deklarację dalszej współpracy w dwóch wersjach językowych. Wśród punktów znalazł się wymiana kulturalna, wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych, wymiana doświadczeń dotycząca metod pracy z młodzieżą czy pomoc w kontaktach artystycznych na terenie kraju danego partnera.

Na zakończenie dyrektorzy Ełckiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie podziękowali za współpracę przy realizacji projektu.


Projekt jest wdrażany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013 Fundusz Małych Projektów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Projekt wdrażany w ramach celu 3, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności.