Zajęcia dla seniora

 

S E N I O R   W   K I N I E   E C K

Dozwolone od lat…. Wiek nie ma znaczenia , ale jeśli jesteś Seniorem to zapraszamy na specjalne pokazy w Kinie ECK. Prelekcje, wyjątkowa selekcja tytułów oraz dyskusja przy kawie i ciachu w miłej atmosferze i doborowym towarzystwie. Projekcja filmu w ramach Senior w Kinie ECK odbywa się raz w miesiącu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

 

Ś W I A D O M I E   P O   Z D R O W I E

Zajęcia w ruchu dla seniorów oparte na świadomej pracy z ciałem. W oddechu, ruchu i tańcu, z wykorzystaniem ćwiczeń wzmacniająco – rozciągających. Zajęcia poszerzą zakresy  ruchomości napiętych struktur ciała fizycznego,  uwolnią  oddech i napięcie. To aktywne poznawanie zasad biomechaniki ciała i korygowanie nieprawidłowości postawy. Zajęcia niwelują ból pleców i stawów.

Instruktor: Anna Sochacka

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Świadomie po Zdrowie
wiek 55+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 32
środa
godz. 10:00 – 11:00
Cena – 40 zł / miesiąc
zapisy

 

Z A J Ę C I A   T A N E C Z N E   

D L A   S E N I O R Ó W

Taniec to ruch a ruch to zdrowie. Zajęcia taneczne pozwolą nie tylko poznać nowe kroki, odprężyć się i dobrze bawić ale także poprawią kondycję. Możliwy jest udział w zajęciach bez partnera.

Instruktor: Ewelina Filipkowska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Zajęcia Taneczne dla Seniorów
wiek 55+
gr. średnio zaawansowana
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 32
poniedziałek
godz. 17:30 – 18:30
Cena – 40 zł / miesiąc

zapisy

Zajęcia Taneczne dla Seniorów
wiek 55+
gr. ekspert
Ełckie Centrum Kultury
sala Zebra
wtorek i czwartek
godz. 14:30 – 15:30
Cena – 40 zł / miesiąc

zapisy

 

G I M N A S T Y K A   55+

Zajęcia w sposób wyjątkowy łączą w sobie ćwiczenia fizyczne, gimnastykę korekcyjną, kształtują pozytywne cechy osobowości, podnoszą siłę i elastyczność mięśni, poprawiają szybkość, zwinność i koordynację ruchową.

Instruktor: Barbara Małgorzata Brodowska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje

Gimnastyka 55+

Ełckie Centrum Kultury
sala kameralna
wtorek
godz. 15:45 – 16:45
czwartek  
godz. 14:00 – 15:00
Cena – 40 zł / miesiąc

zapisy