Słupy ogłoszeniowe

UWAGA:

 • od 1 kwietnia do 30 września słupy plakatujemy we wtorki i piątki
 • od 1 października do 31 marca słupy plakatujemy TYLKO we wtorki

Plakaty należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed plakatowaniem.

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych na terenie miasta EŁK:

Słup nr 1 – ul. Wojska Polskiego (przy ECK)
Słup nr 2 – ul. Chopina (przy Poczcie)
Słup nr 3 – skrzyżowanie Mickiewicza i Piłsudskiego
Słup nr 4 – ul. Armii Krajowej (przy dworcu PKP)
Słup nr 5 – ul. Kościuszki (przy Katedrze)
Słup nr 6 – ul. Piłsudskiego (MOSIR)
Słup nr 7 – ul. Wojska Polskiego (rondo przy Wieży Ciśnień)
Słup nr 8 – ul. Suwalska (przy PUP)
Słup nr 9 – ul. Warszawska
Słup nr 10 – ul. Tuwima (przy Lewiatanie)
Słup nr 11 – ul. Grodzieńska (przy Okrąglaku)
Słup nr 12 – ul. Sikorskiego (na Konieczkach)
Słup nr 13 – ul. Dobrzańskiego (przy przedszkolu)
Słup nr 14 – ul. Piwnika Ponurego (SP9)
Słup nr 15 – Plac Jana Pawła II
Słup nr 16 – ul. Targowa
Słup nr 17 – ul. Kilińskiego
Słup nr 18 – ul. Kochanowskiego
Słup nr 19 – skrzyżowanie ul. Grajewskiej i Jana Pawła II
Słup nr 20 – ul. Jana Pawła II (przy kościele)
Słup nr 21 – ul. Tuwima (przy boisku ZS1)

Interaktywna mapa słupów

Mapa słupów do pobrania

CENNIK EKSPOZYCJI REKLAMY NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH

Cena ekspozycji jednego plakatu na słupie za dobę:

 1. Pierwszy dzień
  • Format A2 (594x420mm) – 0,98 zł netto – 1,20 zł brutto
  • Format B1 (1000x707mm) – 2,46 zł netto – 3,00 zł brutto
 2. Każdy następny dzień
  • Format A2 (594x420mm) – 0,80 zł netto – 0,98 zł brutto
  • Format B1 (1000x707mm) – 1,80 zł netto – 2,20 zł brutto

Formularz zamówienia ekspozycji na słupach ogłoszeniowych

Formularz zamówienia należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@eck.elk.pl

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE MIASTA EŁK ADMINISTROWANYCH PRZEZ EŁCKIE CENTRUM KULTURY

 1. Słupy administrowane przez Ełckie Centrum Kultury są oznakowane tablicami w kolorze żółtym z napisem informującym o administratorze.
 2. Ekspozycji na słupach dokonuje się na zasadach odpłatności po uzgodnieniu z Ełckim Centrum Kultury następujących warunków:
  • ilość słupów, na których mają być eksponowane plakaty,
  • ilość plakatów eksponowanych na poszczególnych słupach,
  • ilość dni, przez które plakaty mają być eksponowane.
 3. Na słupach Ełckiego Centrum Kultury eksponowane mogą być jedynie plakaty przygotowane w pionie w formatach:
  • B1 (707×1000 mm)
  • A2 (420×594 mm)
  • W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość wywieszenia innych formatów plakatów.
  • W takich przypadkach cena ekspozycji ustalana będzie indywidualnie. O usytuowaniu plakatów na słupie decyduje administrator.
 4. Wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody administratora będą usuwane, natomiast naklejającemu zostanie naliczona opłata administracyjna.
  • Opłata administracyjna za naklejenie ogłoszenia bez zgody Ełckiego Centrum Kultury:
   100,00 zł + VAT za dobę, za 1 sztukę niezależnie od formatu.
 5. Ekspozycja ogłoszeń drobnych (niekomercyjnych) w strefie dla nich przeznaczonych jest bezpłatna w ilości: jedno ogłoszenie na słupie o formacie nie większym niż A4 (297×210 mm).
 6. Jednostki Samorządu Gminnego Gminy Miasta Ełku są zwolnione z opłaty ekspozycyjnej. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku uzgodnienia z administratorem warunków określonych w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 7. Plakaty będą wyeksponowane na słupach po uiszczeniu opłaty gotówką w kasie Ełckiego Centrum Kultury lub na konto ECK 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210.
 8. Minimalny czas ekspozycji plakatów to 4 dni robocze (wliczając dzień plakatowania) lub do czasu daty wydarzenia.
 9. W okresie od 1 kwietnia do 30 września plakatowanie odbywa się dwa razy w tygodniu – wtorek i piątek, natomiast w okresie od 1 października do końca marca, raz w tygodniu we wtorek. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian dni plakatowania.
 10. Ełckie Centrum Kultury może odmówić wywieszenia materiałów w przypadku gdy ich treść narusza obowiązujące normy etyczno-moralne lub godzi w jego interes lub właściciela słupów.
 11. Plakaty wyklejane są w ciągu jednego dnia. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych, niezależnych — np. duża ilość zleceń, złe warunki atmosferyczne, termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu lub odwołaniu.
 12. W ramach gwarancji starannego wykonania usługi Ełckie Centrum Kultury zobowiązuje się do wymiany – bezpłatnego ponownego wyklejenia uszkodzonych plakatów podczas najbliższego, następnego plakatowania.
 13. Ełckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za:
  • odbarwienia lub inne zniekształcenia i wady dostarczonych plakatów powstałe w druku
  • naruszenie praw osób trzecich wynikających z treści formy plakatu
 14. Ełckie Centrum Kultury, w przypadku braku miejsca ekspozycyjnego na słupach ogłoszeniowych w terminie podanym przez zleceniodawcę może odmówić przyjęcia zlecenia i zaproponować wykonanie usługi w innym terminie.
 15. Plakaty niewykorzystane, pozostawione przez zleceniodawcę i nieodebrane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ECK.
 16. Wszelkie reklamacje przyjmowane tylko w czasie trwania zleconej ekspozycji.