Ogłoszenia

Informacja o otrzymanych darowiznach w 2023 roku

Plan zamówień publicznych na 2024 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Ełckie Centrum Kultury poszukuje oświetleniowca-elektryka

Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury z dnia 13 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Ełckiego Centrum Kultury w trakcie epidemii COVID-19

Ełckie Centrum Kultury poszukuje trenerki/trenera tańca współczesnego do wspólnej pracy w międzynarodowym projekcie „Młody Teatr w Ruchu”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

EŁCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARANŻACJI KAWIARNI Z ZAPLECZEM W EŁCKIM CENTRUM KULTURY

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę pomieszczeń w budynku Ełckiego Centrum Kultury w celu prowadzenia kawiarni/działalności gastronomicznej.

Zapytanie cenowe – ewaluacja projektu „Naświetlenie /Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość/, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.