Teatr

 

Z A J Ę C I A   M U S I C A L O W E

(teatr dramatyczny, taniec, muzyka, śpiew)

Zapach kurtyny, unoszący się kurz na scenie. I my… aktorzy. Co poczujemy? Jak wygląda świat zza kulis? Jak wyglądają inni na scenie? Jak wygląda widownia? Jak poczujemy się kiedy wszystkie światła będą skierowane właśnie na nas? A my jesteśmy rolą pierwszo planową! Głównym bohaterem. Scena po scenie stwórzmy sobie swój świat! Swoją teatralną sztukę tańcząc przy tym i śpiewając. Zajęcia musicalowe ukierunkowane na rozwój, szkolenie wyobrazi, prace nad poprawną dykcją i artykulacją, nabywanie nowych umiejętności odnalezienia się w różnych sytuacjach, tworzenie postaci, praca ze scenariuszem. Drama połączona z muzyką i ruchem scenicznym. Podstawowe kroki tańców współczesnych i tradycyjnych.

Instruktor: Martyna Wizgier

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Zajęcia Musicalowe
wiek 18+
Ełckie Centrum Kultury
sala kameralna
wtorek
godz. 18:00 – 19:00
Cena – 50 zł / miesiąc

zapisy

 

 

T E A T R

Z A   Z I E L O N Ą   K U R T Y N Ą

Warsztaty teatralne, zabawa teatrem, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, praca nad poprawną wymową, dykcją, rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej, ruch sceniczny, techniki pamięciowe, wyrażanie emocji, tworzenie krótkich scenek teatralnych.

Instruktor: Lilianna Łubian-Podgórna

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Teatr Za Zieloną Kurtyną
wiek 7 – 10 lat
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
poniedziałek i środa
godz. 16:00 – 17:00
Cena – 70 zł / miesiąc

zapisy

 

 

S Z T U K A   P U K A

Warsztaty teatralne, gry i zabawy teatralne, praca z tekstem, ćwiczenia emisyjne, intonacja i akcentowanie, ruch sceniczny, techniki pamięciowe, wyrażanie emocji, warsztat pracy aktorów, współtworzenie scenariusza, adaptacja oryginalnych utworów oraz autorskich scenariuszy, tworzenie krótkich scenek teatralnych.

Instruktor: Lilianna Łubian-Podgórna

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Sztuka Puka
wiek 11 – 14 lat
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
poniedziałek i środa
godz. 17:00 – 18:00
Cena – 70 zł / miesiąc

zapisy

 

 

Z A J Ę C I A   T E A T R A L N E

I M P R O

Impro czyli teatr improwizowany, to forma teatru, w którym aktorzy grają bez scenariusza, spontanicznie. Impro otwiera umysł, uczy być tu i teraz, buduje pewność siebie i otwartość na innych, wspomaga współpracę w grupie. Przydaje się w teatrze, ale przede wszystkim przydaje się w życiu. Impro to wolność i radość. Daj się ponieść!. W programie zajęć znajdą się ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające wyobraźnię, gry i zabawy teatralne, techniki walki z tremą, ćwiczenia ze świadomości ciała, elementarne zadania aktorskie, podstawy pantomimy.

Instruktor: Wiktor Malinowski

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje

Zajęcia Teatralne Impro
wiek 14+

Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
środa
godz. 18:00 – 20:00
Cena – 50 zł / miesiąc

zapisy

 

 

T E A T R   3 0   M I N U T 

Teatr 30 Minut – nowa grupa teatralna prowadzona w ramach zajęć edukacyjnych w Ełckim Centrum Kultury, która skupi się na teatrze alternatywnym performatywnym, opartych na solidnych podstawach warsztatu teatralnego.
Podczas zajęć które skierowane są do uczniów w wieku 13 – 18 lat, uczestnicy poznają techniki teatralne: ruch, świadomość ciała, artykulacja, dykcja, interpretacja i etiudy teatralne.

 

Instruktor: Wojciech Starszyński 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje

Teatr 30 Minut
wiek 13 – 17 lat

Ełckie Centrum Kultury
sala kameralna
poniedziałek i czwartek
16:00 – 17:30
zajęcia bezpłatne
zapisy
Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje

Teatr 30 Minut
wiek 18+

Ełckie Centrum Kultury
sala kameralna
poniedziałek i czwartek
17:30 – 19:00
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy