Zajęcia dla malucha

 

GIMNASTYKA SMYKA – ZABAWY I PIELEGNACJI PODSTAWY

Zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju ruchowego niemowlaków. Będziemy również stymulować 3 najważniejsze zmysły: przedsionkowy, propriocepcja i dotyk.

Dzięki odpowiedniej strukturze warsztatów maluch będzie stopniowo poznawać swoje ciało i utrwalać prawidłowe wzorce ruchowe. Natomiast rodzic wzmocni się w swojej nowej roli społecznej i pogłębi więź z dzieckiem.

Stała praktyka w powtarzaniu odpowiednich ćwiczeń i zachowań sprawi, że opiekun nauczy się przyjaznej pielęgnacji niejako przypadkiem, a zabawy poznane na zajęciach staną się inspiracją do kontynuowania ich w domu.

instruktor:  Weronika Dudek

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Gimnastyka smyka
zabawy i pielęgnacji podstawy
grupa wiekowa: 3-6 miesięcy
grupa „Turlaki”
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 30
poniedziałek
godz. 12.00 -12.45
Cena – 90 zł / miesiąc
zapisy
Gimnastyka smyka
zabawy i pielęgnacji podstawy
grupa wiekowa: 7-10 miesięcy
grupa „Czworaki”
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 30
poniedziałek
godz. 13.00 -13.45
Cena – 90 zł / miesiąc
zapisy
Gimnastyka smyka
zabawy i pielęgnacji podstawy
grupa wiekowa: 10-18 miesięcy
grupa „Tuptaki z LogoSensoryką”
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 30
poniedziałek
godz. 14.00 -14.45
Cena – 90 zł / miesiąc
zapisy

SMYKO-MULTISENSORYKA

SMYKO – MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:

  • ROZWOJOWYM– wspierają całościowy rozwój dziecka.
  • PROFILAKTYCZNYM– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych– związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
  • PRZESIEWOWYM– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka — jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
  • EDUKACYJNYM– rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
  • ZABAWOWYM – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
  • NASTAWIONYM NA PROCES – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Instruktor: Weronika Dudek

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Smyko-multisensoryka
grupa wiekowa: 7-18 miesięcy
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 30
środa
godz. 10.00 -11.00
Cena – 90 zł / miesiąc
zapisy
Smyko-multisensoryka
grupa wiekowa: 1-3 lat
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 30
środa
godz. 12.00 -13.00
Cena – 90 zł / miesiąc
zapisy
Smyko-multisensoryka
grupa wiekowa: 1-3 lat
Szkoła Artystyczna
Dział Edukacji Kulturalnej
ul. Armii Krajowej 21
sala 30
środa
godz. 13.30 -14.30
Cena – 90 zł / miesiąc
zapisy

(nowa grupa od XI)