Zajęcia dla malucha

 

G I M N A S T Y K A   S M Y K A

Z A B A W Y   I   P I E L Ę G N A C J I   P O D S T A W Y

Zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju ruchowego niemowlaków. Będziemy również stymulować 3 najważniejsze zmysły: przedsionkowy, propriocepcja i dotyk.

Dzięki odpowiedniej strukturze warsztatów maluch będzie stopniowo poznawać swoje ciało i utrwalać prawidłowe wzorce ruchowe. Natomiast rodzic wzmocni się w swojej nowej roli społecznej i pogłębi więź z dzieckiem.

Stała praktyka w powtarzaniu odpowiednich ćwiczeń i zachowań sprawi, że opiekun nauczy się przyjaznej pielęgnacji niejako przypadkiem, a zabawy poznane na zajęciach staną się inspiracją do kontynuowania ich w domu.

instruktor: Weronika Dudek

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Gimnastyka Smyka – Zabawy i Pielęgnacji Podstawy
wiek 3 – 6 miesięce
grupa „Turlaki”
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
poniedziałek
godz. 12:00 – 12:45
Cena – 100 zł / miesiąc
zapisy
Gimnastyka Smyka – Zabawy i Pielęgnacji Podstawy
wiek 7 – 10 miesięce
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
poniedziałek
godz. 13:00 – 13:45
Cena – 100 zł / miesiąc
zapisy

 

G I M N A S T Y K A   S M Y K A

Z   L O G O S E N S O R Y K Ą

To autorski program zajęć wspierający rozwój mowy oraz rozwój sensomotoryczny dzieci. Metoda wspomagająca proces terapii: logopedycznej, karmienia, pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii ręki oraz terapii SI.
Zajęcia oparte na angażowaniu:

  • zmysłów
  • aparatu mowy Malucha
  • małej motoryki
  • i Rodzica

Są trzy wiodące elementy każdego spotkania. Każdą zabawę sensoryczną wzbogacamy o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę, rymowankę. W ten sposób zapraszamy uczestników do wciągającego niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji.

Instruktor: Weronika Dudek

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje

Gimnastyka Smyka z LogoSensoryką
wiek 10 – 18 miesiące

Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
poniedziałek
godz. 14:00 – 14:45
Cena – 100 zł / miesiąc
zapisy

 

S M Y K O  –  M U L T I S E N S O R Y K A

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej Aleksandrę Charęzińską https://www.charezinska.pl/.

SMYKO – MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:

– rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.

– profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych– związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

– przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka — jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.

– edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

– zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.

– nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Zajęcia prowadzi Weronika Dudek – Certyfikowany trener 1 i 2 stopnia SMYKO-MULTISENSORYKI i SMYKO-MULTISENSORYKI z elementami matematyki sensorycznej.

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Smyko – Multisensoryka®
wiek 7 – 18 miesięcy
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
środa
godz. 10:00 – 11:00
Cena – 100 zł / miesiąc
zapisy
Smyko – Multisensoryka®
wiek 1 – 3 lata
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
środa
godz. 12:00 – 13:00
Cena – 100 zł / miesiąc
zapisy
Smyko – Multisensoryka®
wiek 1 – 3 lata
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 30
środa
godz. 13:30 – 14:30
Cena – 100 zł / miesiąc
zapisy