Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

Ełckie Centrum Kultury jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W ramach projektu pracownicy ECK będą uczestniczyć w webinariach, szkoleniach online, stacjonarnych, e-learningowych, dzięki którym oferta kulturalna przygotowana w ECK będzie lepiej dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – odbiorców kultury.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury

#FunduszeEuropejskie