Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”

Harmonogram realizacji drugiej części zadania

15.09.2013 – 15.10.2013 Działania przygotowawcze
20.09.2013 – 30.11.2013 Realizacja inicjatyw
20.09.2013 – 30.09.2013 Nie czekaj.. rusz się!
21.09.2013 – 07.10.2013 Hey you!What song are you listening to?Ełk
22.09.2013 – 30.11.2013 Korytarz
22.09.2013 – 30.11.2013 Hip Hop oczami wyobraźni
23.09.2013 – 06.10.2013 Mój sąsiad
01.10.2013 – 13.10.2013 Teatr pod naszym oknem
15.10.2013 – 22.11.2013 Wymowna Brama
30.11.2013 Podsumowanie i zakończenie projektu

Inicjatywa „Wymowna Brama”

Termin realizacji: 15.10.2013 – 22.11.2013

Wymowna brama – celem inicjatywy jest zmiana przeznaczenia podwórka za zabytkową bramą w centrum miasta, uczynienie go miejscem pamięci wielokulturowej, poprzez wykorzystanie murala (graffiti), w powiązaniu tego z dawną kulturą Ełku. Zamierzeniem jest zmiana przeznaczenia miejsca, z korzyścią dla mieszkańców kamienicy i miasta, w sposób angażujący osoby, które zazwyczaj je niszczą (uczniowie pobliskiej szkoły zawodowej, graficiarze), jak również zainteresowanych przechodni, sąsiadów oraz uczynienie go pewnym sacrum poprzez działania kulturalne. Warsztaty w podwórku, w których uczestniczyć będzie 20 osób, mieszkańcy kamienicy, uczniowie z pobliskiej szkoły, dzieci z przedszkola prowadzone będą od końca października. Na zakończenie, podczas wspólnego spotkania, efekt pracy zostanie zaprezentowany zaproszonym najbliższym sąsiadom kamienicy: mieszkańcom innych pobliskich budynków, dzieciom i pracownikom dwóch przedszkoli, uczniom pobliskiej szkoły zawodowej, pracownikom banku, okolicznych sklepów i zakładów.

Inicjatywa „Mój sąsiad”

Miejsce i termin realizacji: 12 X – podwórko przy ul. Wojska Polskiego 20

Projekt polega na portretowaniu pod okiem doświadczonego artysty fotografa sąsiadów przez sąsiadów. Ideą jest ukazanie pod płaszczem groteskowej estetyki indywidualnych cech mieszkańców związanych z ich pracą czy zainteresowaniami. Całość odbędzie się w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni przy wykorzystaniu kostiumów i różnego rodzaju atrybutów. Następnym etapem będzie plakatowanie murów, kamienic czy bram uzyskanymi portretami. Wszystko od początku do końca odbywać się będzie przy udziale i maksymalnym angażowaniu mieszkańców. Aby zapewnić odpowiednią atmosferę, sprzyjającą udanym zdjęciom, wszystko odbywać się będzie przy akompaniamencie kapeli podwórkowej, przy wspólnym wyciskaniu soku czy gotowaniu wspólnej podwórkowej zupy.

Inicjatywa „Teatr pod naszym oknem”

„Pozor už Nemȏžem”

Realizacja zadania: 01 – 13.10.2013 r.
Miejsce realizacji:

 • 5 X – podwórko przy ul. Wojska Polskiego 20
 • 6 X – okolice bajorka przy ul. Grodzieńskiej

Celem inicjatywy jest wyjście z teatrem na podwórko. Dotarcie do ludzi, którzy nie interesują się teatrem, stworzenie niecodziennego wydarzenia, które na długo zostanie w pamięci, zachęcenie widzów do udziału w tworzeniu wydarzenia na własnym podwórku. Do udziału w projekcie zaproszony zostanie profesjonalny teatr z typowym przedstawieniem ulicznym. Planowane są dwa przedstawienia 05.10.2013 r na podwórku przy ulicy Wojska Polskiego 20 oraz 06.10.2013 przy ulicy Grodzieńskiej.

Inicjatywa „Hip Hop oczami wyobraźni”

Zdjęcia z teledysku

Realizacja zadania: 22.09 – 30.11.2013 r.
Miejsce projekcji teledysku:
klatki w wybranych blokach przy ul. Orzeszkowej, Mickiewicza i Kilińskiego

Celem projektu jest nagranie oraz prezentacja w Internecie i w różnego rodzaju przestrzeniach w Ełku teledysku, opowiadającego o ełckiej rzeczywistości oczami wyobraźni muzyków Hip Hop, o życiu na ulicy. Fabuła teledysku będzie nawiązywała do różnych sytuacji z życia młodego chłopaka a nie tylko przedstawiała muzyków, którzy rapują. Przedsięwzięcie będzie okazją do zabawy i integracji poprzez naukę tworzenia profesjonalnego teledysku. Prace nad nagraniem teledysku (tworzenie scenariuszy, montaż i nagranie) prowadzone będą od końca września do listopada. Na koniec listopada teledysk będzie wyświetlany na klatkach w blokach na ul. Orzeszkowej, Mickiewicza oraz Kilińskiego w Ełku, gdzie zbiera się najwięcej młodzieży i nie podoba się to mieszkańcom (planowane są 3 projekcje). W ten sposób młodym ludziom zapewnione zostanie konstruktywne spędzanie wolnego, zaktywizowane zostaną młode osiedlowe środowiska hip – hopowe.

Inicjatywa „Korytarz”

Warsztaty plastyczne – 21 IX, 28 IX, 5X

Realizacja zadania: 21.09 – 30.11.2013 r.
Miejsce warsztatów: budynek przy ul. Dąbrowskiego 10

Celem inicjatywy jest integracja mieszkańców budynku przy ulicy Dąbrowskiego 10 w Ełku poprzez zorganizowanie zajęć manualnych (plastycznych, krawieckich i ceramicznych) w okresie od września do listopada – 3 dwugodzinne spotkania z każdych zajęć. Zajęcia prowadzone będą przez 3 specjalistów z każdej dziedziny sztuki. Zamierzeniem jest wypełnienie wolnego czasu, a także pomoc dzieciom w odszukaniu swoich pasji, zainteresowań, zagospodarowanie i ożywienie przestrzeni – korytarze budynku zostaną ozdobione pracami dzieci oraz zdjęciami z przeprowadzonych zajęć. Do aktywnego udziału zaangażowani zostaną również rodzice przez pomoc swoim dzieciom w pracach, oraz pomoc w organizacji zajęć. Dzieciom młodszym, które nie będą zainteresowane zajęciami przewidziano w trakcie warsztatów manualnych wspólne czytanie i oglądanie bajek z wykorzystaniem starego projektora. Na zakończenie w dniu 30 listopada 2013 planowana jest organizacja spotkania kończącego, podczas którego dzieciom wręczoną zostaną dyplomy, zaprezentowana zostanie galeria zdjęć i prac dzieci. Planowany jest zakup materiałów do wykonania galerii prac dzieci oraz zdjęć z przeprowadzonych zajęć plastycznych, krawieckich
i ceramicznych oraz zamówienie poczęstunku na spotkanie kończące.

Inicjatywa „Nie czekaj rusz się…”

Zdjęcia z biegu

Realizacja zadania: 20-30.09.2013 r.
Bieg: 29.09.2013 r. (niedziela)
godz. 12.00
Trasa: wzdłuż trasy autobusowej linii nr 8 w Ełku

Organizujemy bieg/spacer trasą między przystankami MZK Ełk. Uczestnik biegu startuje z pierwszego przystanku na trasie autobusu nr 8 i kończy na mecie – pętli autobusowej, gdzie czeka na niego posiłek oraz spotkanie integracyjne. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

Bieg przystankowy łączymy z konkursem plastycznym „Narysuj swój przystanek”. Polega on na tym, że dzieci ze szkół podstawowych z Ełku (klasy 4-6) rysują, malują „swój” przystanek autobusowy i jego otoczenie (z informacją, który to przystanek na trasie autobusu nr 8 Konieczki – Baranki). W dniu biegu rozkleimy te prace na konkretnych przystankach, na których będą stali wolontariusze, ubrani w koszulkę z nazwą inicjatywy oraz logami instytucji finansującymi projekt, rozdający uczestnikom biegu/spaceru specjalne karty do głosowania na projekt plastyczny, który najbardziej im się podoba i otrzymują pieczątkę za udział w głosowaniu. Na końcu biegu/spaceru podsumowujemy głosy na prace i ogłaszamy zwycięzcę każdego przystanku, a uczestnicy ze zdobytymi wszystkimi pieczątkami dostają pamiątkowe dyplomy.

Bieg zorganizujemy w niedzielę, tak żeby był mały ruch i nikomu nie przeszkadzać, a spędzić fajnie czas nie na piciu alkoholu lub przed komputerem. Na mecie organizujemy rozdanie dyplomów, wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego, rozdanie nagród oraz losowanie wśród osób które zdobyły najwięcej pieczątek i wręczenie wylosowanym koszulek, drobnych upominków, a także spotkanie integracyjne uczestników biegu/spaceru oraz mieszkańców osiedla z małym poczęstunkiem i muzyką. Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00. Losowanie nagród oraz spotkanie integracyjne o godzinie 15.00.

Konkurs plastyczny „Narysuj swój przystanek”

Regulamin konkursu plastycznego „Narysuj swój przystanek autobusowy”

 1. Tematem prac plastycznych biorących udział w konkursie jest jeden z przystanków autobusowych MZK w Ełku.
 2. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: klasy IV-VI.
 3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę w formacie A4 dowolną płaską techniką plastyczną.
 4. Podpisane prace ze wskazaniem, który to przystanek, należy dostarczyć do ECK w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2013 r. do godz. 16:00 do pokoju nr 7 Ełckiego Centrum Kultury
 5. Dnia 29.09.2013 r wszystkie prace zostaną rozwieszone losowo na 17 przystankach wzdłuż trasy autobusu linii nr 8 (Konieczki – Baranki). Tego samego dnia w godzinach 12:00 – 14:30 podczas biegu/spaceru przystankowego na każdym z przystanków odbędzie się głosowanie.
 6. Zwycięskie prace zostaną wybrane na podstawie głosowania przechodniów oraz uczestników spaceru/biegu na specjalnie przygotowanych kartach.
 7. Z każdego przystanku zostanie wyłoniona jedna zwycięska praca.
 8. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa nastąpi około godziny 15:00 na pętli autobusowej na osiedlu Baranki w dniu 29.09.2013 r.
 9. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zwracania prac.

Inicjatywa „Hey You! What song are You listening to? Ełk”

Film zrealizowany w ramach inicjatywy

Tak nagrywaliśmy…

Realizacja zadania: 21.09 – 7.10.2013 r.
Publikacja filmu: 7.10.2013 r.
Miejsce nagrywania: Promenada, ulice miasta – przede wszystkim Armii Krajowej i Wojska Polskiego

Rozpoczyna się kolejna inicjatywa lokalna. W dniach od 21 września do 7 października będzie realizowany film przedstawiający gusta muzyczne naszych mieszkańców. Na ulicach Ełku będzię można spotkać grupę osób ze specjalnie przygotowaną tabliczką i koszulkami – plan działania w razie spotkania takich osób jest prosty – jeżeli aktualnie słuchasz muzyki, podchodzisz, zdejmujesz słuchawki, mówisz jaka aktualnie leci piosenka i odchodzisz. Zachęcamy do udziału w projekcie, który pomoże pokazać nasze miasto szerszej publiczności. Nagranie na YouTube zostanie opublikowane 7 października.

Diagnoza stanu kultury w Ełku

Jednym z działań projektu było stworzenie diagnozy społecznej. Dzięki wypełnionym ankietom oraz pracy ekspertów powstała diagnoza stanu kultury w Ełku.

Zapraszamy do lektury!!

WYNIKI KONKURSU!

W dniu 22 lipca 2013 r. Jury w składzie:

 • Aneta Werla – przewodniczący
 • oraz członkowie: Jolanta Skulimowska, Edyta Wasiulewska, Patrycja Łapińska, Marcin Radziłowicz, Nikodem Kemicer, Wiktor Kurczak

Po dokonaniu oceny 9 złożonych inicjatyw postanowiło przyznać dofinansowanie następującym pomysłom:

 • Wymowna brama
 • Hey you! What song are you listening to? EŁK
 • Nie czekaj… rusz się!
 • Korytarz
 • Teatr pod naszym oknem
 • HIP HOP oczami wyobraźni
 • Mój sąsiad

Uzasadnienie:
Jury oceniało projekty w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie konkursu. Po podliczeniu przyznanej punktacji oraz po wnikliwej analizie zgłoszonych inicjatyw Jury zgodnie zdecydowało, iż jednej z inicjatyw pt. „Hip hop oczami wyobraźni” przyznana zostanie mniejsza kwota niż wnioskowana. W związku z powyższym Jury zgodnie wybrało do dofinansowania jeszcze jedną inicjatywę, która uzyskała równie wysoką liczbę punktów.

Członkowie Jury dziękują wszystkim za udział w konkursie, gratulują nagrodzonym i wszystkim życzą dalszych sukcesów:)

Protokół

Jesteś wulkanem pomysłów? Chcesz zachęcić znajomych lub całkiem nieznanych do ciekawego działania kulturalnego?

Właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy propozycję nie do odrzucenia!

18 czerwca rusza konkurs na inicjatywy lokalne pt. „Wyjdź z Kulturą!”. Konkurs skierowany jest do lokalnej społeczności powyżej 15 roku życia. W ramach konkursu poszukujemy niestandardowych, skutecznych pomysłów na inicjatywy kulturalne.

W konkursie planowane jest wyłonienie 6 inicjatyw. Ogólna kwota do podziału na wszystkie pomysły wynosi 22 000 złotych brutto. Działania konkursowe będą realizowane od 15 września 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. na terenie Ełku.
Inicjatywy mogą być zgłaszane do 18 lipca 2013 r. poprzez:

 • wypełnienie formularza on-line umieszczonego na stronie http://www.eck.elk.pl/
 • wysłanie wypełnionego formularza na adres jolanta.skulimowska@eck.elk.pl (do pobrania na stronie http://www.eck.elk.pl/ )
 • dostarczenie wypełnionego formularza do Sekretariatu Centrum Kultury osobiście lub listownie na adres: Ełckie Centrum Kultury, ul Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk;

z dopiskiem „WYJDŹ Z KULTURĄ” (liczy się data odbioru przez ECK)

Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”

2 maja 2013 roku Ełckie Centrum Kultury rozpoczęło realizację pierwszej części zadania w ramach programu „Dom kultury + inicjatywy lokalne”. Zamierzeniem projektu jest aktywizacja słabo zaangażowanych grup społecznych i włączenie ich do działania poprzez rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, integrowanie lokalnej społeczności i aktywne współdziałanie, a nie tylko współobecność. Celem projektu jest otwarcie się na oddolne inicjatywy, umożliwienie współtworzenia oferty ECK, rozpoznanie potrzeb społeczności i ocena programu „Centrum”, stworzenie propozycji projektów dla trudnych grup, wyjście poza budynek „Centrum” w przestrzeń publiczną – na podwórka i osiedla. W ramach zadania przeprowadzona zostanie diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców, której wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej ECK. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie organizacja konkursu „Inicjatywy lokalne”, w ramach którego powołana komisja konkursowa wyłoni 6 inicjatyw. Pierwsza część zadania realizowana będzie do 4 sierpnia 2013 roku.

Spotkanie 23 maja 2013 r.

W dniu 23 maja 2013 r. w Ełckim Centrum Kultury zorganizowano spotkanie grupy przeprowadzającej diagnozę z wolontariuszami.

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób współpracujących z ECK. Podczas spotkania omówiono kulturę niszową i działalność ECK. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wskazanie obszarów wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, których – ich zdaniem – brakuje w mieście. Została przeprowadzona również zabawa grupowa. Wolontariusze mając określone miejsca w Ełku, w których mogłaby być rozwijana kultura, zaproponowali działania przyczyniające się do współtworzenia kultury przez mieszkańców miasta. Praca z młodzieżą była bardzo owocna i pokazała, iż mają oni ogromny potencjał do działań, które wpisują się w ramy założeń realizowanego projektu. Zebrane wnioski posłużą do opracowania diagnozy.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”