Remont pracowni modelarni Ełckiego Centrum Kultury

Koniec remontu

Zakończył się remont pracowni modelarni. Dotarł także, przewidziany w ramach zadania nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie. Już od września młodzi i starsi modelarze będą mogli rozwijać swoje pasje modelarskie, również w nowej sekcji modelarstwa rakietowego.

Modelarstwo ma coraz więcej wielbicieli, zarówno wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jest to także dyscyplina sportowa z bogatymi tradycjami. Pracownia modelarska powstała w Ełckim Centrum Kultury w 1980 r. z inicjatywy ełckich modelarzy, zajmując pomieszczenia po dawnym magazynie.

1 kwietnia 2015 r. Ełckie Centrum Kultury rozpoczęło realizacji projektu pt. Remont pracowni modelarni Ełckiego Centrum Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem głównym jest stworzenie optymalnych możliwości dla działań o charakterze edukacyjno – kulturowym poprzez remont pomieszczeń modelarni wraz zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażania do prowadzenia zajęć i rozbudowę oferty o sekcję modelarstwa rakietowego.

W ramach zadania wykonany zostanie remont pomieszczeń modelarni polegający na wymianie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, montażu oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych technologii oraz pracach wykończeniowych. Zakupiony zostanie również niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia ciekawych i innowacyjnych zajęć z modelarstwa rakietowego: urządzenia stacjonarne, ręczne, sprzęt modelarski, meble warsztatowe oraz zestaw komputerowy.

Remont pomieszczeń modelarni zwiększy szanse rozwoju pracowni, przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę zajęć modelarskich o sekcje rakietową. Efektem wdrażanego zadania będzie pracownia, która stworzy możliwości aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych, w której doskonalić będą oni mogli swoje umiejętności plastyczne i manualne, tworząc zaawansowane konstrukcje modelarskie. Będzie to doskonała forma wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na rozwój pasji i zainteresowań, zdobycie umiejętności manualnych i politechnicznych. Umożliwi rozwój innowacyjnych metod edukacji kulturalnej poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii w technice rakietowej opartej na systemach projektowania 3D.

Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2015

Remont pracowni modelarni

W czerwcu 2015 rozpoczęły się prace remontowe modelarni Ełckiego Centrum Kultury. Zakres prac obejmuje: wymianę stolarki drzwiowej, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wymianę i modernizację instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem, malowanie i tapetowanie powierzchni ścian i sufitów oraz wykonanie posadzek z gresu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego