Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę”

Za nami ostatnie warsztaty perkusji ciała w Alytusie na Litwie realizowane w ramach projektu  „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę” w dniach 20-21.11.2018r.

Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę” to projekt dofinansowany ze środków Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, realizowany wspólnie przez dwóch partnerów: polskiego – Ełckie Centrum Kultury i litewskiego – Centrum Kultury i Komunikacji w Alytus

I warsztaty z perkusji ciała oraz koncert w ramach projektu „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij Muzykę” za nami.

Od soboty w Ełckim Centrum Kultury rozpoczęły się dwudniowe warsztaty perkusji ciała podczas, których seniorzy z Polski i Litwy przygotowali występ taneczno-muzyczny, który poprzedził niedzielny koncert zespołu „Svaras 409”.

W niedzielne popołudnie przy ul. Pułaskiego dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska wystąpił zespól „Svaras 409”. Publiczność, która przybyła na koncert miała okazje usłyszeć największe przeboje jednego z najsilniejszych melodyjnych grup hard & heavy rock na Litwie.

W ramach realizacji projektu odbędą się jeszcze trzy koncert na naszym terenie. Już 23 września o godzinie 17.00 przy ul. Pułaskiego wystąpi dla Państwa litewski folklorystyczny zespół „Zvangucis”.

Zespół folklorystyczny „Zvangucis” został założony w 2014 roku w Centrum Kultury i Komunikacji w Alytus. Zespół składa się z 15 osób w różnym wieku – od 3 do 60 lat. Grupa śpiewa pieśni wiejskie, gra na instrumentach, tańczy, obchodzi święta kalendarza, przygotowuje koncerty i wieczory.
Celem zespołu jest kontynuacja autentycznego tradycyjnego śpiewu i muzyki, reprezentującego miasto Alytus.

Koncert w dniu 23 września tak samo jak w ten weekend poprzedzą dwudniowe warsztaty perkusji ciała, które poprowadzi Krzysztof Guzewicz. Zapisy na warsztaty ruszą od dnia 12 września 2018r.. Udział w warsztatach jak i w koncercie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje o Koncertach:

23.09.2018r. – godz.:17.00 skwer przy promenadzie przy ul. Pułaskiego występ zespołu: Žvangucis

Zespół folklorystyczny „Zvangucis” został założony w 2014 roku w Centrum Kultury i Komunikacji w Alytus. Zespół składa się z 15 osób w różnym wieku – od 3 do 60 lat. Grupa śpiewa pieśni wiejskie, gra na instrumentach, tańczy, obchodzi święta kalendarza, przygotowuje koncerty i wieczory. Celem zespołu jest kontynuacja autentycznego tradycyjnego śpiewu i muzyki, reprezentującego miasto Alytus.

 

30.09.2018r. – godz.: 17.00 skwer przy promenadzie przy ul. Pułaskiego występ zespołu: Jazz do it

Grupa młodzieżowa z Alytus „Jazz Do It”.

Grający covery pop,  jazz,  funky i piosenki z własnych kreacji. Przez trzy lata działalności zgromadzili dużo dobrej energii. Grupa jest jak muzyczny iluzjonista, który tworzy magiczną atmosferę.

 

05.10.2018r. – godz.: 17.00 skwer przy promenadzie przy ul. Pułaskiego występ zespołu: Rolandas Gricius

Rolandas Gricius jest popowym i klasycznym wykonawcą rocka. Obecnie on i jego zespół planują wydanie pierwszej płyty, a teraz grają dobrze znane popowe i klasyczne rockowe piosenki. Działalność koncertowa Rolandas Gricius rozpoczęła się 16 lat temu, a od 5 lat współpracuje z zespołem.

 

Warsztaty Perkusyjne Ciała

Ełckie Centrum Kultury realizując projekt pt.: „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę” serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach „Perkusji Ciała”, które ruszają w dniu 8 września 2018r. od godziny 11.00 w Ełckim Centrum Kultury.

Kto powiedział, że do tworzenia rytmu potrzebne są tylko bębny? Podczas warsztatu perkusji ciała dowiecie się jak zamienić w orkiestrę swoje własne ciało, zajmiemy się koordynacją ruchową, klaskaniem, tupaniem, pstrykaniem i łączeniem tych dźwięków w rytm. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak koordynować pracę nóg i rąk, słuchać siebie samego i siebie nawzajem, umiejętnie liczyć takty, pracować nad zręcznością i dokładnością.

Warsztaty poprowadzi między innymi Krzysztof Guzewicz – twórca kultury, muzykant, multiperkusjonista.
Zapisy uczestników do dnia 06.09.2018 osobiście w Ełckim Centrum Kultury, pokój nr. 7.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

O projekcie

Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę” to projekt dofinansowany ze środków Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, realizowany wspólnie przez dwóch partnerów: polskiego – Ełckie Centrum Kultury i litewskiego – Centrum Kultury i Komunikacji w Alytus

Ogólny cel projektu „Obejmij muzykę” to zwiększenie dostępu do usług społecznych i kulturalnych dla transgranicznych mieszkańców regionu Alytus i Ełku zwalczających wykluczenie społeczne i ubóstwo poprzez organizowanie wspólnych warsztatów i koncertów. Jednym z głównych problemów w obszarze transgranicznym jest fakt, że znaczna część ludności jest zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Trudna sytuacja gospodarcza i brak możliwości zatrudnienia są głównymi przyczynami tej sytuacji. Zapobiega to korzystaniu przez osoby o niskich dochodach z przysługujących im praw, wykorzystywaniu szans i dostępowi do zasobów społecznych i kulturalnych, ponieważ mogą sobie pozwolić na zaspokojenie tylko ich podstawowych potrzeb.

Podczas realizacji projektu zostaną zorganizowane wydarzenia kulturalne – koncerty, spektakle teatralne, filmy – które przyciągną ludzi nie tylko z Ełku i Alytusa, ale także z okolicznych miejscowości. Partnerzy podzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami organizując wspólne warsztaty i koncerty dla uczestników z Litwy i Polski. Warsztaty stworzą możliwość uczenia się nowych rzeczy, poznawania nowych ludzi, komunikowania się, dzielenia doświadczeniem, pomagania sobie nawzajem i zmiany zwykłego otoczenia.

Całkowity budżet projektu wynosi 49588,80 EUR.

Wsparcie z EFRR, EURO: 42150.48 EUR