Nowoczesny Menadżer Kultury

Ełckie Centrum Kultury zakończyło realizację projektu pt. „Nowoczesny Menedżer Kultury”, który skierowany był do pracowników i współpracowników gminnych ośrodków kultury oraz gminnych bibliotek publicznych powiatu ełckiego. W ramach projektu zrealizowano:

  • Pięć dwudniowych szkoleń
  • 108 godzin doradztwa indywidualnego
  • Jedno spotkanie ewaluacyjne

Projekt Nowoczesny Menadżer Kultury współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (więcej informacji o Programie na stronie www.efs.gov.pl) Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Głównym założeniem projektu było podwyższenie możliwości edukacyjnych, udoskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz zwiększenie aktywności wśród lokalnej społeczności pracowników i współpracowników instytucji kulturalnych obszarów wiejskich powiatu ełckiego. W projekcie wzięło udział 19 osób (16 kobiet i 3 mężczyzn) – pracowników i współpracowników gminnych ośrodki kultury i gminnych bibliotek publicznych w miejscowościach: Straduny, Kalinowo, Pisanica, Stare Juchy, Nowa Wieś Ełcka, Prostki i Woszczele.

22 – 23 lipca 2010

Hotel Zamek Ryn
Plac Wolności 2, 11-520 Ryn

Prowadzący szkolenie: Artur Sokołowski
Temat szkolenia: Public Relations dla Kultury

10 – 11 czerwca 2010

Oberża pod Gontem
Zdunki 10A, 19 – 300 Ełk

Prowadzący szkolenie: Iwona Firmanty
Temat szkolenia: Motywowanie ludzi do działania

10 – 11 maja 2010

Dom Nauczyciela LOGOS
ul. 29 listopada 9, 16-300 Augustów

Prowadzący szkolenie: Iwona Firmanty
Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji interpersonalnych współczesnego menadżera kultury

26 – 27 kwietnia 2010

Hotel Zagroda Kuwasy
Woźnawieś 30a, 19-206 Rajgród

Prowadzący szkolenie: Aleksandra Czech
Temat szkolenia: Przygotowanie projektów kulturalnych – możliwości finansowania przedsięwzięć kulturalnych ze środków pozabudżetowych

26 – 27 marca 2010

Hotel Siedlisko Morena
Jeziorowskie 11a, 19-330 Stare Juchy

Prowadzący szkolenie: Zbyszek Mieruński
Temat szkolenia: Ośrodki kultury animatorem społecznym środowiska lokalnego