Who is young Europe? / Kim jest młoda Europa?

Prezentacja projektu szerszej publiczności / 16 października 2021, Ełk

Na zakończenie Dnia impro w ruchu grupa KONFA, która we wrześniu uczestniczyła w wymianie młodzieży w Ljubljanie, zaprezentowała publiczności zgromadzonej na Dniu impro w ruchu, nad czym pracowała wraz z młodzieżą i trenerami ze Słowenii, Serbii i Chorwacji.

Wymiana młodzieży / 25-29 września 2021 / Ljubljana

Miała odbyć się w kwietniu, odbyła się we wrześniu 🙂

40 młodych osób brało udział w warsztatach, spotkaniach, integracji, zabawach. Po wymianie zostały nowe umiejętności, przyjaźnie i wspomnienia.

Warsztaty przygotowawcze / 24 i 30 maja 2021 / Ełk

Gry impro, rozmowy, rozważania o tym, co jest charakterystyczne dla Polski, Polaków, co lubimy, a co nam się nie podoba – to wszystko wydarzyło się podczas warsztatów. Dziesięć młodych osób powoli przygotowuje się do spotkania wszystkich partnerów, które odbędzie się we wrześniu.

W międzyczasie jednak spotkamy się jeszcze online – 7 czerwca.

O projekcie

Projekt skupia organizacje partnerskie, realizujące programy mające na celu edukację kulturalną i artystyczną młodzieży, których głównym celem jest aktywne doświadczenie artystyczne, nabywanie kompetencji indywidualnych i społecznych, rozwój tożsamości indywidualnej, narodowej i europejskiej, wzajemna współpraca oraz myślenie krytyczne.

Poprzez projekt chcemy zapewnić młodym ludziom możliwość występu za granicą, spotkania towarzyskiego i wymiany doświadczeń z rówieśnikami o tych samych zainteresowaniach, zaprezentowania własnej i poznania kultury innych krajów europejskich, znajdowania podobieństw i różnic oraz wymiany dobrych praktyk. Dzięki językowi improwizacji teatralnej i ruchu, twórczo rozwijanych i eksplorowanych we wszystkich organizacjach partnerskich, młodzi ludzie będą mogli łatwiej komunikować się i wspólnie tworzyć.

Partnerzy: Ełckie Centrum Kultury, Pionirski dom (Ljubljana/Słowenia), Dziecięcy dom kultury (Belgrad/Serbia), Teatr młodzieżowy (Rijeka/Chorwacja).

Działania: wymiana młodzieży w Ljubljanie oraz działania przygotowawcze i upowszechniające działania projektu.

Realizacja: 2021 rok.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.