Naświetlenie / Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość /

O projekcie

„Naświetlenie /Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość/” to profesjonalna wystawa dla dzieci i młodzieży, prezentująca fotografię i video, omawiająca różne etapy rozwoju fotografii i zagadnienia z nimi związane: przeszłość (szlachetne techniki fotograficzne przed przełomem cyfrowym), teraźniejszość (okres powszechności fotografii cyfrowej) i przyszłość (refleksja na temat przyszłości fotografii i jej związków z nauką).

Wystawie towarzyszyć będą wydarzenia ułatwiające odbiorcom zrozumienie tematu wystawy, wykorzystujące ich kreatywność i zachęcające do dyskusji na temat prezentowanej sztuki. Wszystkie prezentowane prace będą autorstwa polskich artystów współczesnych młodego pokolenia.

Celem wystawy jest prezentacja sztuki współczesnej w sposób przystępny i zrozumiały dla dzieci i młodzieży, ukazanie złożoności i potencjału fotografii oraz oswojenie dzieci i młodzieży z miejscem, jakim jest galeria sztuki.

Wernisaż wystawy odbędzie się 9 listopada 2017 r., w Galerii Ślad Ełckiego Centrum Kultury. Zaprezentowane zostaną prace Marka Noniewicza (Przeszłość), Tomasza Dobiszewskiego (Teraźniejszość) i Violetty Kuś (Przyszłość).

Kuratorem wystawy jest Katarzyna Zabłocka – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych, realizatorka projektów z zakresu sztuk wizualnych.

W listopadzie zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci i młodzieży:

  • „Przeszłość” – cyjanotypia i camera obscura – warsztaty otworkowe,
  • „Teraźniejszość” – warsztaty fotografii mobilnej,
  • „Przyszłość” – warsztaty fotofuture.

Na finisażu wystawy 8 grudnia 2017 r. goście wysłuchają wykładu dr. Karola Jachymka pt. „Fotografia i film – media i kultura popularna”.


Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Miasta Ełku.