Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino

Nowe oblicze ECK

Budynek Ełckiego Centrum Kultury już wkrótce będzie wizytówką centrum Ełku, a nowoczesne kino będzie przyciągało tłumy na najnowsze produkcje. Wszystko to za sprawą pozyskanych przez ECK funduszy europejskich.

W czwartek w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie dyrektor Ełckiego Centrum Kultury Beata Makuch podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino”. Wartość projektu to prawie 3,4 mln zł, z czego 65 proc. wartości, prawie 1,9 mln zł, to dofinansowanie unijne. Projekt napisany przez pracowników Ełckiego Centrum Kultury zostanie w całości zrealizowany w 2011 roku. Modernizacja Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino obejmować będzie:

 • remont elewacji z termomodernizacją i częściową przebudową bryły budynku, zlokalizowaną głównie od strony frontowej
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie nowego tarasu wejściowego do budynku, wraz ze schodami
 • wykonanie nowego zadaszenia nad tarasem wejściowym
 • wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych
 • wykonanie balustrad tarasu i schodów terenowych ze stali malowanej farbami
 • wykonanie powierzchni tarasu z płyt z kamienia naturalnego
 • zakup i montaż kina w sali widowiskowo-kinowej budynku
 • zakup i montaż systemu nagłośnienia koncertowego w sali widowiskowo-kinowej budynku
 • podwyższenie poziomu podłogi w sali widowiskowo-kinowej
 • zakup sprzętu czyszcząco-dezynfekującego

Nowoczesny sprzęt jest podstawową bazą do tworzenia oferty kulturalnej, mogącej stać się ofertą turystyczną. Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino i nowoczesny system nagłośnienia koncertowego będzie miało wpływ na zwiększenie potencjału turystycznego naszego regionu, przyniesie efekty w postaci zwiększenia konkurencyjności i wydajności Ełckiego Centrum Kultury. Zmodernizowany budynek Ełckiego Centrum Kultury, wyposażony w kino cyfrowe i nowoczesny sprzęt nagłośnienia koncertowego oraz galerię o dużej powierzchni wystawienniczej, będzie alternatywą na spędzenie wolnego czasu turystom i mieszkańcom w piękne letnie wieczory, jesienną pluchę czy mroźne zimowe popołudnia.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: Turystyka. nazwa i numer działania: Wzrost potencjału turystycznego. Poddziałanie: 2.1.6. Infrastruktura kultury.

W lutym 2011 r. rozpoczęła się przebudowa sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury. Aby sala widowiskowa stała się jednocześnie nowoczesną salą kinową niezbędne było podwyższenie podłogi oraz likwidacja balkonu.

Z kolei w marcu 2011 r. ruszył remont frontowej elewacji budynku Ełckiego Centrum Kultury.

We wrześniu 2011 r. zakończył się kolejny etap modernizacji budynku Ełckiego Centrum Kultury. Sala widowiskowa zmieniła swoje oblicze zyskując nowoczesne i eleganckie wnętrze. Wyposażona została w najnowocześniejszy system nagłośnieniowo – koncertowy, składający się z urządzeń wszechstronnych i mobilnych, przede wszystkim zaś oferujących najwyższą jakość dźwięku. Zainstalowano cyfrowy system wyświetlania filmów 2D, zapewniający doskonałą ostrość i stabilność obrazu, duże nasycenie barw oraz najwyższą jakość projekcji. Z uwagi na wielofunkcyjny charakter obiektu zamontowano także uniwersalny system odsłuchu, realizujący zarówno funkcje kinowe, estradowe oraz konferencyjne. W celu poprawy warunków widoczności strefy sceny również widownia została poddana modernizacji. Dzięki zastosowaniu technologii unoszonej podłogi poziom posadzki audytorium został dostosowany do potrzeb sali widowiskowo – kinowej. Dla realizacji funkcji sceniczno – estradowych sala widowiskowa został wyposażona w najnowszy system oświetlenia reflektorowego i cyfrowego sterowania zespołem reflektorowym.

30 listopada 2011 r. zakończył się ostatni etap modernizacji budynku Ełckiego Centrum Kultury. Dawny budynek z lat 70-tych przestał już „straszyć” rozsypującym się tynkiem, zyskał natomiast nowoczesne i funkcjonalne oblicze, wkomponowane w urbanistykę miasta Ełku. Roboty elewacyjne wykonane zostały w technologii płyt okładzinowych Alucobond z ociepleniem wełną mineralną. Schody i taras wejściowy wyłożone zostały płytami z kamienia naturalnego promieniowanego. Stara stolarka okienna i drzwiowa zastąpiona została stolarką aluminiową z wentylacyjnymi nawiewnikami. Balustrady schodów i tarasu wejściowego wykonane zostały z profili stalowych. Dzięki modernizacji elewacji frontowej budynku większą powierzchnię wystawową zyskała znajdująca się w Ełckim Centrum Kultury „Galeria Ślad”.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2011 r.
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”