Tańcz! – sztuka przeciw uprzedzeniom

Podsumowanie projektu „TAŃCZ! – Sztuka przeciw uprzedzeniom”

Od setek lat dwa narody, które żyły obok siebie zacieśniają więzy przyjaźni. Litwini, niegdyś nasi krajanie, dziś bliscy sąsiedzi, to nasi przyjaciele w Europie.I aby ta przyjaźń mogła się rozwijać powstają projekty, które sprawiają, że między naszymi narodami granica jest tylko na mapach, nie ma jej w sercach ludzi.Rok temu ełcka młodzież działająca przy Ełckim Centrum Kultury odwiedziła naszych litewskich przyjaciół w ramach projektu, aby zbliżyć nasze kultury. Wspólnie uczyli się naszych tańców narodowych, jak i nowoczesnych technik tanecznych. W tym roku to Litwini odwiedzili nas w ramach projektu „TAŃCZ! – Sztuka przeciw uprzedzeniom” i dzięki wsparciu z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej mogliśmy pójść krok dalej i nie tylko poznawać nawzajem swoje kultury, ale też zaprezentować je wspólnie w czterech etiudach tanecznych przed publicznością w Ełckim Centrum Kultury.

Projekt rozpoczął się  16 września i trwał do 21 września. Przez ten czas  młodzież z obu państw każdego dnia integrowała się i zacieśniała swoje więzy poprzez gry i zabawy integracyjne oraz wspólnie spędzany czas. Wspólnym zadaniem było stworzenie etiud tanecznych oraz filmu z projektu. Uczestnicy od samego początku sami decydowali o wykorzystanych scenach, muzyce, postaciach występujących w etiudach. To był dla wielu uczestników pierwszy raz kiedy tworzyli scenariusz i musieli sami decydować o przebiegu każdej z etiud. Każdy dzień był wykorzystany bardzo aktywnie. Poprzez prowadzone warsztaty z tańców polskich i litewskich oraz z tańca współczesnego, tworzono od razu poszczególne sceny taneczne. Aby wprowadzić widza w polsko-litewski świat tytułowego Pana Tadeusza, artyści wykorzystali również fragmenty tekstów w obu językach.

Przedostatniego dnia projektu odbył się finał kilkudniowych przygotowań do występu.
-Od rana panowała napięta atmosfera. Byliśmy lekko zestresowani i podekscytowani nadchodzącym przedstawieniem naszych etiud tanecznych. Pojechaliśmy do Ełckiego Centrum Kultury i tam zaczęły się próby generalne. Nie wszystko szło po naszej myśli, ale ostatecznie wszystko wyszło idealnie – jak relacjonują nam uczestnicy po prezentacji.
Wszyscy artyści oraz publiczność, pełni radości po udanej projektowej premierze „Pana Tadeusza – w czterech etiudach”,  udali się na przygotowany specjalnie na tę okazję litewski poczęstunek. Na stołach można było posmakować litewskich serów, wędlin, „Mrowiska” oraz sękacza. Nie zabrakło również kwasu chlebowego.

W trakcie projektu odbyła się również wycieczka do Sejn i Puńska, aby zobaczyć jak żyją ludzie pogranicza. To było dla uczestników projektu niesamowite przeżycie. Poznali ludzi, którzy połączyli swoje życia mimo pochodzenia z odmiennych narodów. Prowadzili z nimi wywiady. Wywiadu udzieliły im również władze miasta.

Taniec jako sztuka przeciw uprzedzeniom. Pomimo iż różni ich narodowość, kultura, bariera językowa to łączy ich taniec-pasja która nie widzi barier i poprzez ruch jest zrozumiała dla wszystkich. Młodzież stworzyła nie tylko sceniczny obraz Pana Tadeusza, ale to co niewidoczne a najważniejsze – przyjaźń. W trakcie projektu już powstały pomysły do dalszej współpracy. Będzie to okazja do pracy nad warsztatem tanecznym, ale także do pogłębiania polsko-litewskiej przyjaźni.

Polsko-litewski projekt wymiany młodzieży „Tańcz!-sztuka przeciw uprzedzeniom”.

Od poniedziałku młodzież z naszego miasta oraz partnerzy z Litwy pracowali nad przygotowaniem prezentacji w ramach podsumowania Polsko-Litewskiego Projektu Wymiany Młodzieży „Tańcz! – sztuka przeciw uprzedzeniom”.  Wspólnie spędzony czas nad poznawaniem swoich tradycji, kultury oraz historii zaowocował powstaniem etiud tanecznych, które ukazują nie tylko dialog pomiędzy Polską a Litwą, ale również przyjaźń międzykulturową.

Podsumowanie działań Polsko-Litewskiego Projektu Wymiany Młodzieży będzie można obejrzeć w piątek 20 września 2019 r. o godz. 18:00 na sali Zebra w Ełcki Centrum Kultury.

Wstęp wolny.
Po prezentacji spotkanie uczestników projektu z publicznością.

Możecie śledzić nasze poczynania na:
https://www.facebook.com/DanceAAP/

W dniach 24-25 sierpnia br. odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu, w której udział wzięły dwuosobowe reprezentacje z Polski i Litwy.

W trakcie wizyty omówiono szczegółowe działania na temat realizacji projektu oraz możliwości dalszej współpracy, dokonano wizji lokalnej miejsc, w których realizowany będzie projekt, sprawdzono warunki zakwaterowania oraz możliwości spędzania wolnego czasu. Już 16 września młodzież z obu krajów spotka się, aby móc wspólnie poznawać i uczyć się o swoich tradycjach, kulturze i historii. Podsumowaniem działań młodzieży będzie przygotowanie prezentacji, w której głównymi środkami przekazu będą muzyka, ruch i taniec. Etiudy będzie można zobaczyć 20 września o godz. 18:00 w Ełckim Centrum Kultury.

 


 

 

O projekcie

„Tańcz! – sztuka przeciw uprzedzeniom” to projekt promujący ideę dialogu międzykulturowego, jako środek wyrazu wykorzystujący taniec. Projekt angażuje we wspólne działania 20 młodych osób – związanych z Ełckim Centrum Kultury oraz uczniów Szkoły Artystycznej w Pabrade.

Centralnym punktem projektu jest taniec, który stanie się środkiem do przetworzenia i artystycznego przekazania wiedzy o Polsce i Litwie, pozwoli na konfrontację z punktem widzenia drugiej strony, wzajemne zrozumienie.

Wiedzę zdobytą w projekcie, własne odczucia i doświadczenia uczestnicy wykorzystają w etiudach tanecznych, które zrealizują w projekcie, by następnie zaprezentować je na scenie Ełckiego Centrum Kultury. Grupa wybierze się również do miast pogranicza – Sejn i Puńska, aby zobaczyć, jak w praktyce działa polsko-litewskie sąsiedztwo.

Realizacja projektu: 1 lipca – 21 października 2019 r.

Wartość projektu: 24 996,51 zł.