Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko – polskim

Konferencja podsumowująca

W dniu 28 maja 2015 r. w Olicie zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt. Przedstawiciele z Polski i Litwy spotkali się aby podsumować projekt, wysłuchać efekty realizacji projektu u poszczególnych partnerów oraz omówić plany dalszej współpracy. Partnerzy podsumowując projekt jednogłośnie stwierdzili, iż założone w projekcie cele i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia polsko – litewskiej transgranicznej wymiany dzieci i młodzieży oraz współpracy w obszarze sportu i kultury. Wybudowane i zmodernizowane infrastruktury w regionie transgranicznym zwiększyły możliwości turystyki sportowo – kulturalnej, przede wszystkim dla mieszkańców obu regionów, jak również dla turystów zagranicznych. Wszyscy partnerzy zobowiązali się, iż współpraca zarówno pomiędzy samorządami Ełku i Olity oraz jednostkami miejskimi będzie kontynuowana.

Modernizacja pomieszczeń Ełckiego Centrum Kultury – etap II

W wyniku przeprowadzonego postępowania na I etap modernizacji pomieszczeń Ełckiego Centrum Kultury uzyskano oszczędności, które za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem przeznaczono na wykonanie dodatkowych prac budowlanych polegających:

 • remoncie korytarzy na piętrze i parterze od przegród przeciwpożarowych wraz z klatką schodową od wejścia bocznego do budynku, schodów zewnętrznych wraz z balustradą przy wejściu bocznym do budynku,
 • wymianie stolarki drzwiowej do pomieszczeń w korytarzu na parterze,
 • modernizacji oświetlenia w opracowywanej części budynku wraz z zastosowaniem energooszczędnych technologii,
 • wymianie i modernizacji instalacji sanitarnych.

Drugi etap modernizacji rozpoczął się pod koniec października 2014 r, zakończył się natomiast w styczniu 2015 r. Wartość dodatkowych prac wyniosła 159 500 zł.

Wydarzenia sportowo-kulturalne w Ełku i Olicie

Ostatni obóz sportowo – kulturalny miał miejsce w Ełku w dniach 24 – 26.09.2014. Do Ełku przyjechała dziecięca grupa koszykarzy z Olity, aby zmierzyć się w meczu towarzyskim z ełcką drużyną Nenufar. Polskie i litewskie drużyny miały również okazję wspólnie potrenować, uczestniczyć w grach sportowych oraz w zajęciach modelarskich w Szkole Artystycznej. Do świata historii Mazur i kolejnictwa zabrała dzieci 100 – letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa. Podczas zwiedzania Muzeum Kolejnictwa dzieci miały okazję obejrzeć bardzo ciekawe eksponaty, tabor zlokalizowany na bocznych torach stacji oraz wystawę fotografii w starej lokomotywowni.

Trzeci obóz sportowo – kulturalny zorganizowany został w Olicie w dniach 25 – 27.06.2014. Tym razem polska i litewska młodzież miała możliwość zmierzyć się w meczu siatkówki oraz zwiedzać Dzukijski Park Narodowy i uczestniczyć w spływie kajakowym.

Od 11 do 13 czerwca 2014 r. grupa dzieci z litewskiej Olity przyjechała tym razem do Ełku aby uczestniczyć w drugim obozie sportowo – kulturalnym. Wydarzeniu towarzyszyły gry sportowe i zabawy powiązane z regionalną kulturą oraz miejscami historycznymi. Dzieci zwiedzały miasto od strony jeziora podróżując rowerami wodnymi, poznały lokalną przyrodę podczas wizyty w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Zaś w trakcie zajęć z gliny w Szkole Artystycznej posłuchały historii herbu miasta Ełku i miały okazję samodzielnie wykonać tabliczkę z logiem miasta.

W dniach od 21 do 23 maja 2014 piętnastoosobowa grupa z Ełku brała udział w obozie sportowo – kulturalnym w Olicie. W trakcie wyjazdu dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych zorganizowanych na basenie i siłowni Centrum Sportu i Rekreacji w Olicie. Miały także okazję zapoznać się z dziką przyrodą największego parku narodowego Litwy – Dzukijskiego Parku Narodowego. Podczas wizyty dzieci wysłuchały wykładu na temat historii Parku i zwierząt go zamieszkujących , obejrzały film oraz wystawę edukacyjną wypchanych zwierząt.

Modernizacja pomieszczeń Ełckiego Centrum Kultury

Zakres planowanej inwestycji w ECK obejmuje:

 • remont toalet publicznych w ECK:
  • dostosowanie funkcji i wielkości pomieszczeń do obecnych wymogów prawa budowlanego,
  • wymiana okładzin ścian i posadzki,
  • wymiana stolarki wewnętrznej,
  • wymiana wyposażenia łazienek.
 • remont foyer wraz z przebudową szatni:
  • instalacja wentylacji z klimatyzacją
  • wymiana instalacji c.o.,
  • wymiana instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wymiana oświetlenia w holu ECK,
  • wymiana okładziny ścian i posadzki,
  • malowanie ścian i sufitów,
  • wymiana stolarki wewnętrznej
  • wymiana lad podawczych i regałów szatni
  • instalacja siedzisk we foyer
 • remont klatek schodowych i korytarzy,
 • instalacja windy
 • instalacja klimatyzacji w sali widowiskowej oraz wentylacji w Galerii Ślad Ełckiego Centrum Kultury.

5 marca 2014 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne w Ełckim Centrum Kultury, których wykonawcą jest przedsiębiorstwo usługowo – handlowe „ALMA” z Ełku. Zakończenie robót przewidziane jest na 30.09.2014 r. Remont pomieszczeń będzie przebiegał etapowo tak, aby był on jak najmniej odczuwalny zarówno dla pracowników, jak i odbiorców działań Ełckiego Centrum Kultury oraz odwiedzający gości. Pierwsze zmiany zajdą w Galerii Ślad oraz w korytarzach na pierwszym piętrze i parterze, w szatni i wejściu głównym. Początkowy etap robót obejmuje m.in. rozbiórkę szatni, ścian klatki schodowej i galerii oraz prace związane z montażem windy: wykonanie wykopu pod fundament windy i wycięcie otworu pod szyb.

wrzesień 2014 r.

sierpień 2014 r.

lipiec 2014 r.

czerwiec 2014 r.

maj 2014 r.

kwiecień 2014 r.

marzec 2014 r.

Konferencja otwierająca projekt

Program:

 • godz. 10:30-11:00 – Rejestracja uczestników
 • godz. 11:00-11:10 – Otwarcie konferencji
 • godz. 11:10-12:00 – Prezentacje multimedialne i referaty:
  • Współpraca Ełku i Alytusa – Neringa Rinkavičiūtė – Bakum, kierownik Departamentu Inwestycji Urzędu Miasta Alytus
  • Przedstawienie głównych założeń i działań w projekcie – Jolanta Skulimowska, koordynator projektu
  • Modernizacja pomieszczeń ECK – omówienie inwestycji w Ełku – arch. Tomasz Truchan
 • godz. 12:00-12:20 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • godz. 12:20 – Poczęstunek Smaki pogranicza polsko-litewskiego

Tytuł „Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko-polskim”

Nr projektu LT – PL/179

Założeniem projektu jest promocja i rozwój turystyki sportowo–kulturalnej pogranicza litewsko– polskiego. Ponadto projekt przyczyni się do wzmocnienia polsko–litewskiej transgranicznej wymiany młodzieżowej i współpracy w obszarze sportu i kultury. Wybudowane i zmodernizowane infrastruktury w regionie transgranicznym zwiększą możliwości turystyki sportowo–kulturalnej, przede wszystkim dla mieszkańców obu regionów, jak również dla turystów zagranicznych. Rezultaty projektu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności obu regionów.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, EFRR.
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.
Podpriorytet: 1.3. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa.

Termin realizacji: 01.09.2013 – 31.12.2014

W ramach projektu zaplanowano modernizację pomieszczeń Ełckiego Centrum Kultury, która polegać będzie na przebudowie korytarzy, wejść głównych budynku, toalety damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych, przebudowie holu głównego wraz z modernizacją szatni i montażem windy oraz instalacją wentylacji z klimatyzacją na sali teatralno–kinowej, w holu głównym oraz Galerii Ślad Ełckiego Centrum Kultury.

Ponadto zorganizowana zostanie konferencja otwierająca, podsumowująca, oraz 4 trzydniowe imprezy sportowo–kulturalne, dwie w Ełku i dwie w Olicie. Uczestnicy będą brali udział w grach sportowych, powiązanych w zależności od miejsca, z litewską bądź polską kulturą oraz miejscami historycznymi obu miast.

Jednym z działań projektu jest również stworzenie jednej wspólnej informacyjnej bazy danych oraz 4 stanowisk informacyjnych – stanowiska informacyjne umieszczone zostaną w Olicie oraz w Ełku. Stworzona baza danych będzie zawierać zdjęcia oraz informacje (w języku polskim, litewskim i angielskim) o imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w Ełku i Olicie.

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.