Zakup systemu projekcji 3D do kina Ełckiego Centrum Kultury

20 sierpnia 2012 r. Ełckie Centrum Kultury rozpoczęło realizację projektu pn. „Zakup systemu projekcji 3D do kina Ełckiego Centrum Kultury” dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz budżetu miasta Ełku. W ramach zadania zostaną zakupione następujące elementy systemu projekcji 3D: okulary aktywne dla kina profesjonalnego – 336 szt.; system promiennikowy dla synchronizacji transmisji stereoskopowej okularów, przełącznik 3D synchronizacji okularów w podczerwieni, stojak do okularów oraz ściereczki antybakteryjne. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 12 października 2012 r.


12 października 2012 zakończyła się realizacja projektu „Zakup systemu projekcji 3D do kina Ełckiego Centrum Kultury” współfinansowanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach realizacji którego zakupiony i zamontowany został w sali kinowej system projekcji 3D. 10 października 2012 r. nastąpił odbiór wykonanych prac oraz przeszkolenie pracowników Ełckiego Centrum Kultury wraz z krótką projekcją pokazową zamontowanego systemu. Dla realizacji projekcji 3D w kinie Ełckiego Centrum Kultury zastosowano technologię aktywną firmy „Xpand” tj. okulary migawkowe, aktywne dla kina profesjonalnego, wodoodporne, z wbudowanym systemem antykradzieżowym, z transmisją kodowaną, synchronizowane sygnałem podczerwieni emitowanym z dwóch promienników montowanych na sali. Zastosowany system technologii 3D jest kompatybilny z posiadanym przez Ełckie Centrum Kultury projektorem w standardzie DCI, idealnie oddaje istotę działania wzroku ludzkiego, nie „manipuluje” oryginalnym obrazem – nie „koloruje” go ani nie polaryzuje, zapewniając najwyższą jakość projekcji i sprawia, że widz odczuwa niezwykłą głębię oglądanego obrazu. System projekcji 3D firmy „Xpand” zastosowany w kinie Ełckiego Centrum Kultury jest wspierany przez największych twórców kina 3D, m.in. przez Jamesa Camerona. Został również wybrany po raz kolejny spośród wszystkich dostępnych technologii 3D przez Jury Festiwalu Filmowego w Cannes jako najlepszy zdaniem komisji konkursowej system do wiernej prezentacji dzieła filmowego w najwyższej jakości.

Pierwsza projekcja filmowa w systemie 3D w kinie Ełckiego Centrum Kultury przewidziana jest na 2 listopada 2012 r.

Projekt pt. „Zakup systemu projekcji 3D do kina Ełckiego Centrum Kultury” współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej