Czwarta ściana – ełckie spotkania teatralne

O projekcie

„Czwarta ściana – ełckie spotkania teatralne” to próba przybliżenia mieszkańcom Ełku i gościom sztuki teatru. Znaczne oddalenie miasta od głównych centrów kultury jest poważną barierą w dostępie do krajowego i światowego dorobku kulturalnego. Prezentując twórczość teatrów położonych najbliżej Ełku – Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatru „Wierszalin” w Supraślu i Białostockiego Teatru Lalek, Ełckie Centrum Kultury stara się znieść tę barierę i stopniowo budować w Ełku publiczność dla teatru.

Realizacja projektu rozpoczęła się 12 czerwca 2017 r. i zakończy się 20 listopada, ale zanim to się stanie, trzy polskie teatry zaprezentują na scenach Ełckiego Centrum Kultury swoje spektakle.

Białostocki Teatr Lalek:

  • „Palko” – 8 września
  • „Kulki” – 9 września
  • „Straszna Piątka” – 10 września

Teatr „Wierszalin” w Supraślu:

  • „Dziady – Noc druga” – 22 września.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie:

  • „Zbrodnia i kara” – 11 października
  • „Upadłe anioły” – 24 października

Spektaklom towarzyszyć będą warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Stowarzyszenie „Alternatywa”


Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017 oraz ze środków Gminy Miasta Ełku.