Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

Zakończenie robót budowlanych i zakup sprzętu / wrzesień 2020

Prace budowlane zakończyły się, sala wraz z pomieszczeniami pomocniczymi jest już gotowa, tak jak i park muzyczny przy Ełckim Centrum Kultury. Trwają zakupy sprzętu – jest już nagłośnienie, a niebawem pojawi się drobne wyposażenie pomocnicze.

Kontynuacja robót budowlanych / sierpień 2020

W sali kameralnej ostatnie poprawki, a w parku muzycznym trwa montaż sceny i instrumentów. To już prawie koniec.

Pandemia koronawirusa ponownie zmusiła nas do wydłużenia terminu zakończenia robót – do 17 sierpnia 2020 r.

Kontynuacja robót budowlanych / czerwiec 2020

Sala kameralna powoli nabiera ostatecznych kształtów. Mimo że prace wykończeniowe nadal trwają, rozpoczęły się też prace montażowe – montowane są sztankiety, trybuny i inne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania sali. Na zewnątrz powstaje już park muzyczny.

Z powodu komplikacji związanych z pandemią koronowirusa czas realizacji robót wydłużono do 31 lipca 2020 r.

Kontynuacja robót budowlanych / marzec 2020

Prace wykończeniowe w nowej przestrzeni do działań kulturalnych trwają. Zgodnie z planem roboty mają zakończyć się w czerwcu 2020 r.

Kontynuacja robót budowlanych / grudzień 2019

Prace przeniosły się pod ziemię, gdzie wykańczane są pomieszczenia nowej sali i jej zaplecza. Salę widać już również z zewnątrz, powoli powstaje też pomost na dach reżyserki.

Kontynuacja robót budowlanych / wrzesień 2019

Niedługo pomieszczenia zaplecza nowej sali znikną pod ziemią. Szybko rośnie też łącznik, który skomunikuje nowe pomieszczenia ze starą częścią Ełckiego Centrum Kultury.

Kontynuacja robót budowlanych / czerwiec 2019

Pomieszczenia zaplecza sali wyłaniają się jedno po drugim, szybko rośnie też łącznik z klatką schodową, dzięki któremu nowa sala będzie połączona z głównym budynkiem Ełckiego Centrum Kultury.

Kontynuacja robót budowlanych / marzec 2019

Po 4 miesiącach prac budynek nowej sali powoli zaczyna nabierać kształtów.

Rozpoczęcie robót budowlanych

27 listopada 2018 r. Ełckie Centrum Kultury podpisało umowę z konsorcjum Spółdzielni Budowlanych „SKOMAND” i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego EXPORT-IMPORT „TOM” Tomasz Orpik na rozbudowę budynku Ełckiego Centrum Kultury o salę wielofunkcyjną oraz zagospodarowanie terenu i utworzenie parku muzycznego.

Zakończenie budowy planowane jest na 30 czerwca 2020 r.

Roboty rozpoczęły się kilka dni później.

O projekcie

Projekt zakłada budowę sali kameralnej oraz utworzenie przy Ełckim Centrum Kultury parku muzycznego.

Sala będzie połączona z głównym budynkiem Ełckiego Centrum Kultury. Będzie to sala wielofunkcyjna – teatralna, koncertowa, filmowa, warsztatowa, konferencyjna i, w zależności od funkcji, pomieści od 80 do 150 osób. Zakupione wyposażenie (m.in. składane trybuny, nagłośnienie) pozwoli w pełni wykorzystać potencjał pomieszczenia. W holu pojawi się również dodatkowa powierzchnia wystawiennicza.

Nowa sala to nowe możliwości, a przede wszystkim odpowiedź na nowe trendy w kulturze i edukacji kulturalnej, w myśl których uczestnik kultury to nie tylko widz, to przede wszystkim uczestnik aktywny, czerpiący inspirację do własnych działań ze sztuki tworzonej przez innych. Sala kameralna daje lepsze możliwości interakcji między artystą i widownią.

Teren między budynkiem Ełckiego Centrum Kultury a ulicą Zamkową zostanie zagospodarowany pod park muzyczny. W parku pojawi się niewielka scena – na koncerty, potańcówki itp. Plenerowe instrumenty muzyczne (bębny, dzwony) i zabawki (linarium, labirynt i in.) będą atrakcją nie tylko dla dzieci.

Zakończenie projektu: 30 września 2020 r.

Wartość projektu: 8 045 906,30 zł

Dofinansowanie: 6 006 732,44 zł

Wkład własny: 2 039 173,86 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 – Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.3 – Instytucje kultury – ZIT bis Ełk).