Zajęcia plastyczne i rękodzieło

 

S Z Y D E Ł K O W A N I E   O D   P O D S T A W

Zajęcia rozwijające kreatywność i zdolności manualne rękodzieło. Przy pomocy prostego narzędzia i nici można wyczarować prawie wszystko: od podkładki pod kubek, podkładki pod talerz, zakładki do książki szydełkowej róży po granny square czyli kwadraty babuni. A wszystko to jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne słowem rzeczy z duszą.

Zajęcia poprowadzi instruktor: Katarzyna Majerkiewicz – rękodzielnik.

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Szydełkowanie od podstaw
wiek 18+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 34
poniedziałek
godz. 18:00 – 20:00
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy

 

 

K O R A L I K I

Koraliki – to prosta technika nawlekania koralików. Wykorzystując szeroką gamę kolorów można stworzyć mnóstwo pięknych arcydzieł. Na zajęciach uczestnicy uczą się, jak przy pomocy koralików stworzyć różnorodne kwiaty, zwierzęta, owady oraz biżuterie dla siebie.

Instruktor: Anna Rażko

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Kolory wyobraźni
wiek 6+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
piątek
godz. 16:00 – 17:30
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy

 

 

Z A K Ą T E K   M A Ł E G O   A R T Y S T Y

Rozwijanie zdolności plastycznych z wykorzystaniem wielu technik: malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, rysunek, grafika, pastele.

Instruktor: Iwona Turowska-Wasilewska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Zakątek małego artysty
wiek 4 – 6 lat
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
wtorek
godz. 17:00 – 18:00
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy

 

 

M A K R A M A   I   R Ę K O D Z I E Ł O

Zajęcia makramy polegają na wiązaniu sznurków bez użycia igieł, drutów lub szydełka. Wykorzystując ją można upleść ze sznurków torby, plecaki, biżuteria, makaty ścienne. Program zajęć obejmuje naukę podstawowych splotów oraz ich zastosowanie. Na zajęciach prowadzona jest także nauka technik zdobnictwa, decupage i sztuki ludowej.

Instruktor: Iwona Turowska-Wasilewska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Makrama i rękodzieło
wiek 12+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
poniedziałek
godz. 19:00 – 20:00
Cena – 70 zł / miesiąc
zapisy

 

 

F A B R Y K A   S Z T U K I

Zajęcia polegają na rozwijaniu zdolności plastycznych z wykorzystaniem wielu technik: malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, rysunek, grafika, pastele.

Instruktor: Iwona Turowska-Wasilewska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Fabryka sztuki
wiek 9 – 14 lat
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
poniedziałek
godz. 18:00 – 19:00
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy

 

 

S T U D I O   M A L A R S T W A 

I   R Y S U N K U

Na zajęciach uczestnicy za pomocą  wielu technik takich jak: malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, rysunek, grafika, pastele, będą rozwijać swoje zdolności plastyczne. Zajęcia przygotowują do egzaminów do szkół plastycznych.

Instruktor: Iwona Turowska-Wasilewska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Studio malarstwa i rysunku
wiek 15+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
poniedziałek
godz. 20:00 – 21:00
Cena – 80 zł / miesiąc
zapisy

 

 

K O L O R Y   W Y O B R A Ź N I

Uczestnicy zajęć za pomocą różnych technik plastycznych oraz wspólnych rozmów, będą mieli możliwość lepszego poznania siebie, wyrażania emocji oraz wzmocnienia wiary we własne możliwości. Udział w warsztatach pozwoli dzieciom również poprawić zdolność koncentracji , rozwinąć sprawność manualną, zrelaksować się , pozbyć się napięć i poszerzyć pozytywną sferę emocjonalną.

Instruktor: Katerina Kalutska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Kolory wyobraźni
wiek 7 – 9 lat
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
wtorek
godz. 16:00 – 17:00
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy

 

 

R Z E Ź B A  –  M A Ł E   F O R M Y

Warsztaty z gliną polimerową, termoutwardzalną. Jest to bardzo wdzięczny i wszechstronny materiał, bardzo popularny wśród rękodzielników i artystów. Może być alternatywą dla klasycznej ceramiki. Wykonywać będziemy niewielkie przedmioty codziennego użytku, figurki, biżuterię, którą po wypaleniu szlifujemy i malujemy. Będziemy to łączyć z innymi materiałami.

Instruktor: Iwona Gontowska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Rzeźba – mała forma
grupa 10+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 34
środa
godz. 16:30 – 18:00
Cena – 80 zł / miesiąc
zapisy

 

 

S Z K I  C O W N I K   B O T A N I C Z N Y

Z O S T A Ń   O D K R Y W C Ą

Zapisujemy swoje obserwacje w szkicowniku botanicznym. Na zajęciach odbywać się będą ćwiczenia obserwacji i szukanie cech charakterystycznych w roślinach, ćwiczenie uważności, eksperymentowanie z barwą, fakturą, tworzenie abstrakcji inspirowanych naturą.

Na zajęciach otwieramy wszystkie zmysły i obserwujemy każdy szczegół okazu botanicznego – detal, przebarwienie fakturę i połysk.

Na każdych zajęciach narysujemy mały fragment roślinnego świata, który nas otacza i który stanie się Tobie bliższy.

Będziemy malować akwarelą, czerpać papier z elementami roślin oraz poznawać cyjanotypię i inne techniki.

Nauka rysowania anatomicznego / fragmentu obiektu (uważność). Nauka rysowania z natury (wyciszenie i zrelaksowanie).

Nauka codziennej praktyki rysowania (samorealizacja i dyscyplina).

Stworzysz jeden niepowtarzalny w swoim rodzaju pamiętnik roślinny.

Instruktor: Paulina Polcyn-Nowacka

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Szkicownik botaniczny – zostań odkrywcą
wiek 9 – 12 lat
gr. początkująca
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 34
poniedziałek
godz. 16:30 – 18:00
Cena – 60 zł / miesiąc
zapisy

 

 

A R T Y S T Y C Z N E   Z A J Ę C I A

P L A S T Y C Z N E

Zajęcia polegają na rozwijaniu zdolności plastycznych z wykorzystaniem wielu technik: malarstwo olejne, akwarela, rysunek, grafika, pastele. Udział w zajęciach pozwoli dzieciom poprawić zdolność koncentracji, rozwinąć sprawność manualną, zrelaksować się, pozbyć  się napięć i poszerzyć pozytywną strefę emocjonalną.

Instruktor: Katerina Kalutska

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Artystyczne zajęcia plastyczne
wiek 7 – 14 lat
gr. polsko-ukraińska (mieszana)
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
środa
godz. 16:00 – 17:00
Cena – 50 zł / miesiąc

zapisy

Artystyczne zajęcia plastyczne
grupa wiekowa: 15+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 33
środa
godz. 17:00 – 19:00
Cena – 70 zł / miesiąc

zapisy