Zajęcia komputerowe

 

Z A J Ę C I A   K O M P U T E R O W E

C O R E L D R A W

Zajęcia CorelDraw polegają na poznaniu tego oprogramowania i jego tajników. Uczestnicy poznają obsługę programu, przygotowanie projektów do druku np: ulotki, plakaty, dyplomy, zaproszenia. Przygotowanie grafiki do internetu, facebooku, instagram i innych portali internetowych.

Zajęcia dla osób umiejących obsługiwać komputer.

Instruktor: Łukasz Remizow

 

Co? Gdzie? Kiedy? Pozostałe informacje
Zajęcia Komputerowe CorelDraw
wiek 10+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 34
wtorek
godz. 16:30 – 17:30
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy
Zajęcia Komputerowe CorelDraw
wiek 18+
Szkoła Artystyczna
w Ełku
sala 34
czwartek
godz. 16:30 – 17:30
Cena – 50 zł / miesiąc
zapisy