Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości

„Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości” to polsko-litewski projekt kierowany do seniorów i mający na celu wzmocnienie ich motywacji do aktywnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym.

Ełckie Centrum Kultury w ramach realizowanego projektu polsko – litewskiego „Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości” serdecznie zaprasza Seniorów 60 + do udziału w warsztatach informatycznych na świeżym powietrzu o wdzięcznym tytule ”Latający Klub Seniora w Ełku”.

Już dnia 5 września 2018r.   od godziny 10.00 , w Parku Solidarności. stanie specjalnie przygotowany namiot, w którym seniorzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności cyfrowe. Każdy uczestnik podczas warsztatów będzie mógł liczyć na specjalistyczne wsparcie instruktorów, którzy będą mieli za zadanie pomóc seniorom lepiej poznać zasady działania podstawowych narzędzi komputerowych takich jak oprogramowania, funkcjonowanie i obsługa stron www.Seniorzy nabędą  umiejętności niezbędnych do sprawnego korzystania z różnorodnych nowoczesnych technologii informatycznych. Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet informacji zapisanych na przenośnych dyskach USB gdzie zostaną zapisane najważniejsze informacje, przewodnik ofertą dla nich.

 

Harmonogram Latającego Klubu Seniora

. Data Miejsce Godziny
1. 05.09.2018 – Środa Park Solidarności przy fontannie 10.00 – 13.00
2. 12.09.2018- Środa Skwer przy Rusałce 10.00 – 13.00
3. 26.09.2018- Środa Park Solidarności przy fontannie 10.00 – 13.00
4. 10.10.2018- Środa Park Solidarności przy fontannie 10.00 – 13.00
5. 17.10.2018- Środa Plac przed  Ełckim Centrum Kultury 10.00 – 13.00

Projekt dofinansowany ze środków Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

 

Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości

Wykluczenie społeczne pewnych grup jest jednym z kluczowych problemów doświadczanych po obu stronach polsko-litewskiej granicy. Problemem zajmują się instytucje tworzące system opieki społecznej, wspierane przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa czy osoby prywatne. Także Ełckie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Seniorów w Kownie, beneficjenci projektu „Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości” chciałyby być stałą częścią tych systemów w swoich miastach i regionach. Działania projektu kierowane seniorów 60+ i mają na celu wzmocnienie ich motywacji do bycia aktywnymi oraz do uczestnictwa w życiu społecznym – jednego z czynników jakości życia.

W ramach projektu zrealizowana zostanie niewielka inwestycja i zakupione zostanie wyposażenie, które posłuży grupie docelowej.
152 seniorów – uczestników weźmie udział w działaniach, które wykorzystają ich potencjał kreatywny, poprawią ich zdrowie i samopoczucie, wykształcą w nich umiejętności przydatne we współczesnym świecie technologii – obozach dla seniorów koncentrujących się na kulturze i zdrowiu/rekreacji oraz zajęciach ICT w ramach Latającego klubu seniora.

Czas realizacji projektu: od: 2018.03.01 do: 2018.10.31
Całkowity budżet projektu 36 429,58 EUR.
Wsparcie z EFRR, EUR: 30965.14 EUR

Projekt dofinansowany ze środków Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Realizatorzy:
Ełckie Centrum Kulturylogo