Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK

O projekcie

1 maja 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem jest modernizacja pomieszczeń i doposażenie zaplecza Kina ECK.

Do 31 października, kiedy projekt zostanie zakończony, zrealizowane zostaną następujące działania:

  • Remont pomieszczeń zaplecza kina.
    Główne pomieszczenie projektorni Kina zostanie odświeżone, a projektor zostanie zabezpieczony przed kurzem i wysoką temperaturą. Dwa inne, mniejsze pomieszczenia, zostaną połączone w jedno, tworząc niewielki magazyn na materiały i drobny sprzęt kinowy. Wykonany zostanie również remont korytarza i toalety.
  • Zakup mebli do projektorni – szaf, regałów i krzeseł.
  • Zakup wyposażenia Kina – odtwarzacza Blu-Ray 3D oraz laptopa z oprogramowaniem i drukarki.

Realizacja projektu

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Priorytet I – Modernizacja kin) w wysokości 40 000 zł. Całkowita wartość projektu to 58 000 zł.