Go digital! Culture at your fingertips

Katalog działań – produkt projektu

Katalog to jedenaście działań łączących w sobie element kultury i sztuki oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania skierowane są do osób 50+ i zostały przygotowane przez sześciu europejskich partnerów projektu „Go digital! Culture at your fingertips”.

Wszystkie działania można dowolnie wykorzystywać, modyfikować, skracać lub rozszerzać – mamy nadzieję, że w każdy zainteresowany będzie mógł z nich skorzystać w najlepszy dla siebie sposób.

Spotkanie Partnerów – Foligno/Włochy, 26-27 października 2017 r.

Foligno powitało nas idealnie błękitnym niebem, mnóstwem słońca i niezwykłym jak na tę porę roku ciepłem. Zachęceni piękną pogodą, pełni energii, zasiedliśmy do sesji roboczej – jednej z dwóch ostatnich w projekcie. Jak wielokrotnie przedtem, rozmawialiśmy o produkcie projektu – katalogu. Jego treść jest prawie gotowa – mamy 11 działań, które łączą w sobie kulturę i kształtowanie umiejętności cyfrowych, przygotowaliśmy również kilka krótkich tekstów – o seniorach, o nauczaniu umiejętności cyfrowych i ewaluacji. Projekt graficzny będzie gotowy wkrótce, a katalog będzie można pobrać online, np. przez stronę internetową projektu.

Po sesji roboczej partnerzy przenieśli się do budynku Universita Degli Studi di Perugia, aby spotkać się z reprezentantami Eginy – lokalnego stowarzyszenia realizującego projekty europejskie, promujące aktywne starzenie się. Między innymi zaprezentowany został CINAGE – projekt Grundtviga, na który złożyły się połączone wzajemnie działania, w efekcie których powstał pakiet edukacyjny dla edukatorów osób dorosłych, zachęcający osoby starsze do aktywności. Zobaczyliśmy dwa filmy zrobione przez seniorów (wspieranych przez profesjonalnych filmowców) – Basen (Swimming pool) i Uwięziony (Trapped).

Kolejna sesja robocza odbyła się następnego dnia spotkania. Był to czas podsumowań, rozmawialiśmy też o raporcie końcowym i podziale pracy. Na koniec wzięliśmy udział w krótkim warsztacie ewaluacyjnym przygotowanym przez naszego partnera z Czech.

Na zakończenie naszego ostatniego projektowego spotkania wybraliśmy się do Asyżu z jego pięknymi krętymi uliczkami i wspaniałą Bazyliką Św. Franciszka. Pożegnaliśmy się przed bazyliką – niektórzy z nas prawdopodobnie spotkają się przy okazji innych projektów. Poczekajmy, żeby zobaczyć, jak ten projekt i wiedza, którą dzięki niemu zdobyliśmy, zostanie wykorzystana w przyszłości.

Spotkanie Partnerów – Alytus/Litwa, 24-25 sierpnia 2017 r.

Po czerwcowej wizycie w Pradze, na następne spotkanie projektowe musieliśmy przenieść się bardziej na wschód Europy – do Alytusa na Litwie. Alytus to historyczne centrum regionu Dzukija, położone na brzegach Niemna, oraz miejsce działania naszego partnera – Centrum Kultury i Komunikacji.

Pierwszy dzień spotkania zaczął się krótką prezentacją organizacji gospodarzy i miasta Alytus. Po niej nastąpiło spotkanie z przedstawicielami Wydziału Opieki Społecznej w Urzędzie Miasta Alytusa i lokalnej organizacji pozarządowej pracującej z seniorami, którzy zaprezentowali działania realizowane dla i z seniorami. Opowiedzieli nam o projekcie, który realizują od maja tego roku – wspierającego seniorów w ich codziennym życiu, organizującego im czas wolny, pomagającego w gospodarstwie domowym itd.

Obecnie nasz projekt wszedł w swoją fazę końcową, co oznacza, że wiele szczegółów wymaga naszej uwagi i decyzji, a wszystko to powinno doprowadzić do jego realizacji zgodnie z wytycznymi programu. W trakcie sesji roboczej mieliśmy do omówienia mnóstwo tematów: promocję i informację – co i kiedy mamy zrobić, ewaluację – jak podsumować projekt, oraz produkt projektu – katalog online – jakie będą kolejne kroki, które doprowadzą nas do jego wersji ostatecznej.

Aby zakończyć fazę testową w projekcie, partner z Polski zaprezentował swoje warsztaty “Animacja – nie dla dzieci”, przeprowadzone w czerwcu tego roku. W rezultacie powstały 4 krótkie filmy, stworzone przez uczestników w wieku 50+.

Drugiego dnia mieliśmy wyjątkową okazję odwiedzić prywatny ogród japoński i poznać karpie koi J Rozmawialiśmy o działaniach kierowanych do seniorów, które łączą w sobie różne dziedziny – naturę, kulturę, zdrowie i in. Spotkanie w Alytusie zakończyło się wycieczką po mieście i wizytą w Muzeum Etnograficznym Alytusa.

Na nasze ostatnie spotkanie w październiku pojedziemy dla odmiany na południe Europy – do Foligno we Włoszech.

Warsztaty testowe „Animacja – nie dla dzieci” – Ełk, 23-30 czerwca 2017 r.

Działanie testowaliśmy na grupie 5 osób – seniorów bardzo pozytywnie nastawionych do zdobywania nowych umiejętności, szczególnie tych angażujących ich kreatywność. Uczestnicy mieli wsparcie ze strony dwójki wolontariuszy – 11-letniego Dominika i 19-letniej Julity.

Celem warsztatów było pobudzenie kreatywności uczestników i podniesienie ich poczucia własnej wartości przez nauczenie ich czegoś, co wydaje się zarezerwowane tylko dla profesjonalistów – robienia filmów. Przez zastosowanie aparatów fotograficznych i komputerów próbowano przezwyciężyć strach przed komputerami, który nadal jest dość typowy dla ludzi w wieku dojrzałym.

Filmowcy spotkali się 4 razy, w sumie na 9 godzin, i zrobili 4 filmy animowane:

Spotkanie Partnerów – Praga/Czechy, 19-20 czerwca 2017 r.

Praga powitała nas cudowną pogodą, która sprawiła, że wielu z nas myślało raczej o opalaniu niż o pracy. Tak czy inaczej, praca musiała zostać zrobiona i, jak zwykle, wiele spraw trzeba było przedyskutować, uzgodnić i zaplanować. Głównym tematem spotkania było „kształtowanie umiejętności cyfrowych, czego uczyć i jak to robić”.

Pierwszy dzień spotkania wypełniły sesje robocze, na których omawialiśmy, co wydarzyło się od spotkania w Rogaškiej Slatinie w kwietniu – jakie działania promocyjne i informacyjne zostały zrealizowane, na jakim etapie znajduje się ewaluacja projektu itp. Ważną częścią była prezentacja warsztatów testowych, które zrealizowało pięciu z sześciu partnerów, testując działania stworzone wcześniej w projekcie. Wszystkie działania łączą kulturę z kształtowaniem umiejętności cyfrowych i kierowane są do dorosłych w wieku 50+. Testowane działania:

  • Bycie razem / Szukaj i znajdź – Folkuniversitetet (Sweden)
  • Quiz Kahoot – Ljudska univerza Rogaška Slatina (Slovenia)
  • Cyfrowy album – Viaindustriae (Italy)
  • Stwórzmy e-booka – Alytaus Kultūros Ir Komunikacijos Centras (Lithuania)
  • Wyszukaj imprezę kulturalną / Zarezerwuj i zapłać za imprezę kulturalną – Glafka (Czech Republic)

Wyniki z ewaluacji warsztatów oraz rekomendacje instruktorów i uczestników pomogą stworzyć ostateczną wersję działań.

Drugiego dnia odwiedziliśmy Centrum Elpida – nowoczesny ośrodek oferujący działania społeczne oraz punkt spotkań dla seniorów. W Elpidzie seniorzy mają dostęp do sal zajęciowych i różnych zajęć i warsztatów edukacyjnych, takich jak zajęcia komputerowe czy trening pamięci. Ponad 20 000 seniorów uczestniczyło już w zajęciach komputerowych i językowych (źródło: elpida.cz). Mieliśmy bardzo miłą dyskusję z Janem Bartošem – szefem Elpidy, mogliśmy wymienić doświadczenia z kształcenia dorosłych, które w każdym kraju są inne.

Weszliśmy w końcową fazę naszego projektu – uzgodniliśmy układ katalogu działań i podzieliliśmy zadania. Katalog powinien być gotowy do listopada.

Wkrótce – w sierpniu – spotykamy się w Alytusie na Litwie, aby zgłębiać temat tworzenia działań międzysektorowych – łączących kulturę z edukacją.

Spotkanie Partnerów – Rogaška Slatina/Słowenia, 6-7 kwietnia 2017 r

Nasze trzecie spotkanie odbyło się na początku kwietnia, kiedy wzięliśmy już głębszy oddech po długiej, wyglądającej na niekończącą się, zimie. Rogaška Slatina ze swoimi mineralnymi źródłami, zielonymi wzgórzami i czystym powietrzem była idealnym miejscem, żeby na nowo spojrzeć na projekt i kolejne kroki, które mają doprowadzić nas do sukcesu.

Głównym tematem spotkania były “działania kierowane do dorosłych 50+, przykłady i dobre praktyki”, dlatego i program był ułożony odpowiednio. Pierwszy dzień wizyty w Ljudskiej univerzie Rogaška Slatina rozpoczął się od prezentacji organizacji i jej ludzi. Później poznaliśmy grupę dorosłych słuchaczy i razem uczestniczyliśmy w lekcji języka angielskiego, z użyciem, jako pomocy dydaktycznej, bardzo atrakcyjnego narzędzia – darmowej gry/platformy edukacyjnej o nazwie Kahoot. Grając, mogliśmy dowiedzieć się czegoś o Słowenii i krajach innych partnerów, a to wszystko po angielsku, przy wykorzystaniu tabletów i smartfonów, poćwiczyliśmy też refleks, bardzo się starając wygrać zawody.

Po południu Pegazov dom – dom dla osób starszych – zaprosił nas do siebie, żeby pokazać, czym się zajmują, jak to robią, jakie działania oferują swoim pensjonariuszom. Wizyta była świetną okazją, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju bariery napotykają osoby starsze i jak należy modyfikować proces dydaktyczny, aby sprostać ich potrzebom.

Następny dzień zaczął się sesją roboczą, na której dyskutowaliśmy o następnych krokach w projekcie – kształcie działań i warsztatach, na których je przetestujemy. Testowanie odbywać się będzie w każdym kraju osobno, następnie działania przybiorą ostateczny kształt i znajdą się w jednym katalogu dostępnym online.

Nasza wizyta w Słowenii zakończyła się w Olimje, pięknie położonej miejscowości ze starym zamkiem, teraz klasztorem, w którym mnisi założyli ziołową aptekę i produkują naturalne leki i kosmetyki. Sądząc po zainteresowaniu, jakie wzbudziły w nas ich produkty, będziemy wszyscy piękni i zdrowi na naszym następnym spotkaniu – w czerwcu, w Pradze.

Spotkanie Partnerów – Kristianstad/Szwecja, 23-24 stycznia 2017 r.

Spotkanie w Kristianstad było pierwszą okazją dla partnerów do zaprezentowania tego, nad czym pracowali od zakończenia spotkaniu w Ełku. Na naszym pierwszym spotkaniu wyznaczyliśmy sobie zadanie – opracowanie dwóch propozycji działań (każdy z nas), które łączyłyby w sobie kształtowanie umiejętności cyfrowych z wykorzystaniem kreatywnego potencjału słuchaczy.

Zaprezentowanych zostało dwanaście różnych propozycji, co ciekawe – udało nam się wypracować dwanaście różnych pomysłów, każdy z nich obejmujący szereg umiejętności cyfrowych i „dotykający” innej sfery kulturalnego wyrazu. Działania skupiają się także na byciu razem, współpracy i tworzeniu – przykładowe tytuły to „Social togetherness”, „Seek and find”, „Smart art”, „Let’s create an e-book”, „Stop motion animation” czy „Digital storytelling”. Teraz pomysły wymagają dalszej pracy, a niektóre z nich zostaną „przetestowane” na grupie docelowej naszego projektu – dorosłych 50+, w drugiej części realizacji projektu.

Tak jak wszystkie spotkania w projekcie, także to spotkanie miało swój główny temat – były to metody i narzędzia zachęcania dorosłych 50+ do udziału i uczenia się. Ingmarie Rohdin z Folkuniversitetet zaprezentowała nam świetną i bardzo popularną w Szwecji metodę – study circle.

Study circle to przyjazne dla słuchacza, tanie narzędzie, w którym mała grupa ludzi spotyka się wielokrotnie, żeby rozmawiać na wybrany temat – może to być polityka, muzyka, ogrodnictwo – cokolwiek, co uczestnicy uznają za interesujące i warte poznania. Nauczyciel to bardziej facylitator, więc proces uczenia się przebiega łatwiej niż na tradycyjnych kursach. Dlaczego by nie spróbować study circles w innych europejskich krajach? Plan już jest, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Rozmawialiśmy również o ewaluacji i upowszechnianiu, które wymagają naszej ciągłej uwagi – wymieniliśmy się pomysłami na to, jak usprawnić promocję. Kolejny raz spotkamy się wiosną, w kwietniu, tym razem jedziemy na południe – do Ljudska Univerza Rogaška Slatina. Do tej pory – mamy do wykonania mnóstwo pracy…

Spotkanie Partnerów – Ełk, 24-25 października 2016 r.

Dwudniowe spotkanie upłynęło nam na wzajemnym poznawaniu się i „przymiarkach” do właściwej realizacji wszystkich założonych w projekcie celów i działań. Początki bywają trudne, ale wszystkie sesje robocze, na których próbowaliśmy uporządkować i zaplanować cały proces realizacji projektu, poszły nadspodziewanie gładko. Stworzyliśmy plany działań promocyjnych, pracy nad katalogiem działań i przyszłych spotkań.

Temat merytoryczny naszego spotkania brzmiał: Dorośli 50+ – specyfika grupy, potrzeby i bariery . Oprócz naszych Partnerów do dyskusji zaprosiliśmy też przedstawicieli i przedstawicielki innych ełckich organizacji zajmujących się w jakikolwiek sposób edukacją osób dorosłych: ełckich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ełckiego Stowarzyszenia Przyjaciół „Amazonki”, oraz szczególnie aktywnych dorosłych-seniorów.

Wspólnie stworzyliśmy listę potrzeb i barier, widoczną na zdjęciu poniżej. Pojawiły się nowe pomysły, również dotyczące przyszłej współpracy. Miejmy nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich doczekają się realizacji. Kolejny raz spotkamy się już w styczniu 2017 r., tym razem w Szwecji, w Kristianstad – siedzibie naszego Partnera, Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds Universitet.

O projekcie

Ełckie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w wysokości 65 350 € na realizację projektu partnerskiego „Go digital! Culture at your fingertips”. Projekt będzie realizowany od września 2016 r. do listopada 2017 r. w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne.

Do projektu Ełckie Centrum Kultury zaprosiło pięć europejskich organizacji: uniwersytety ludowe ze Szwecji (Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds Universitet, Kristianstad) i Słowenii (Ljudska Univerza, Zavod za Izobrazevanje in Kulturo, Rogaska Slatina), centrum kultury z Litwy (Alytaus kulturos ir komunikacijos centras, Alytus), stowarzyszenie kulturalne z Włoch (Viaindustriae, Foligno) i przedsiębiorstwo działające w dziedzinie transferu wiedzy i innowacji z Czech (Glafka s.r.o., Praga).

Partnerzy będą współpracować na rzecz realizacji wspólnego celu: podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności wśród swojego personelu, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie kultury i edukacji dorosłych, co pozwoli na stworzenie wspólnej oferty działań skierowanych do osób dorosłych 50+ oraz wzmocni długoterminowy rozwój organizacji partnerskich.

Działania projektu kierowane będą zatem do dwóch grup uczestników. Pierwszą grupę stanowić będą pracownicy organizacji partnerskich, którzy podczas spotkań międzynarodowych u każdego z partnerów wymienią doświadczenia, zdobędą nową wiedzę i umiejętności, oraz będą pracować nad produktem projektu. Grupa druga to osoby dorosłe 50+ o niskich umiejętnościach cyfrowych – uczestnicy warsztatów, na których testowane będą rozwiązania wypracowane przez pierwszą grupę uczestników projektu.

Produktem projektu będzie katalog z ofertą działań, zaprojektowanych wspólnie przez partnerów i mających wspierać kształtowanie umiejętności cyfrowych wśród osób dorosłych 50+ poprzez działania z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.