Przywrócić zapomniane – mazursko godka

O projekcie

Mazurzy to mieszkańcy południowych Prus Wschodnich (dzisiejsze Warmia, Mazury i Powiśle), potomkowie polskich osadników z Mazowsza, którzy zaczęli zasiedlać te ziemie po 1525 r. Mazurzy posługiwali się gwarą będącą odmianą dialektu mazowieckiego języka polskiego, która stopniowo była wypierana przez język niemiecki. Jednak Mazurzy nie stali się Niemcami, nie czuli się też Polakami, stanowili osobną grupę etniczną. Mówili po polsku, ale w odróżnieniu od Polaków byli protestantami. Przez Niemców byli lekceważeni za swoją słowiańskość.

Wydarzenia polityczne I poł. XX wieku miały ogromny wpływ na los Mazurów – zamieszkane przez nich południowe Prusy Wschodnie znalazły się w granicach Polski, a dotychczasowi mieszkańcy albo zostali wysiedleni, albo masowo emigrowali. Kultura Mazurów została prawie zapomniana.

Projektem „Przywrócić zapomniane – mazursko godka” chcemy przywrócić pamięć o dawnych mieszkańcach obecnych Mazur i ich kulturze, a naszym środkiem do celu będzie gwara mazurska. W ramach zadania powstanie elementarz gwary mazurskiej, a wprowadzeniem do historii i kultury Mazur będzie cykl wykładów:
• Tematy, język i postacie literatury warmińskiej – prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski,
• Hej Mazury, jak wy… trudne. Co warto wiedzieć o krainie pogranicza – dr Jerzy Łapo,
• Sytuacja ludności mazurskiej w powiecie ełckim po 1945 r. – dr Stefan Marcinkiewicz.

Projekt zakończymy spotkaniem z autorem elementarza Piotrem Szatkowskim oraz koncertem Głos dawnych Mazurów w wykonaniu Niny Nu (Moniki Wierzbickiej).

Realizacja projektu: 1 lipca – 31 grudnia 2019 r.
Wartość projektu: 23 600,00 zł, w tym dofinansowanie – 14 000,00 zł.

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miasta Ełku.