Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty – opracowanie graficzne, wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych / 03.08.2020

Notatka z wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nagłośnienia do Ełckiego Centrum Kultury / 20.07.2020r.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

 

Ogłoszenie o przetargu na ADAPTACJĘ PIWNICY DZIAŁU EDUKACJI KULTURALNEJ EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY / 18.05.2020 r.

Pliki do pobrania:

Info o unieważnieniu 
Ogłoszenie

SIWZ
Zał. nr 1 wzór form. oferty
Zał. nr 2a oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Zał. nr 2b oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udziału-postępowanie-jednoetapowe
Zał. nr 3 wzór umowy

Dokumentacja techniczna:

Opis techniczny
Specyfikacja techniczna LAN
B01_ Kondygnacja 1
B01_ Kondygnacja 1a
B02_ Kondygnacja 1
B03_ Przekrój_pionowy
B04_ Elewacja
B05_ Stolarka_wewnętrzna
B06_ Stolarka_zewnętrzna
SECK Elk KM20030216020
SECK Elk KM20030216021
SECK Elk KM20030216030
SECK Elk KM20030216040

Opis – wentylacja mechaniczna
Książka przedmiarów – Wentylacja mechaniczna piwnicy
Kondygnacja -1 Kanały wentylacyjne

 

Zapytanie cenowe – Zapraszamy Państwa do składania ofert w związku z planowanym przez Ełckie Centrum Kultury zakupem samochodu osobowo-zadaniowego / 30.01.2020 r.

Zapytanie cenowe

Zaproszenie do złożenia oferty – usługa audytu zewnętrznego projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu” / 30.08.2019

Notatka z wyboru oferty

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Guidelines on expenditure verification

Zapytanie ofertowe – ogródek piwny Ogień i Woda 2019

zapytanie ofertowe

Zapytanie cenowe – wydarzenie Ogień i Woda 2019

zapytanie cenowe

Zaproszenie do złożenia oferty – na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej / 20.03.2019

Ogłoszenie na ofertę na wykonanie przyłacza kanalizacji deszczowej
Wzór formularza oferty
Część opisowa
Rysunki

Zaproszenie do złożenia oferty – opracowanie graficzne i druk ulotek / 21.12.2018

notatka z wyboru wykonawcy

zapytanie_ofertowe_ulotki
wzór_oferty_ulotki

Zaproszenie do złożenia oferty – opracowanie graficzne, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej / 21.12.2018

notatka z wyboru wykonawcy

zapytanie_ofertowe_tablica
wzór_oferty_tablica

Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru archeologicznego

Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru archeologicznego
Wzór oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego

Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Informacja o wyborze wykonawcy
Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zmiana ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Wzór oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Dostawa ekranu do kina ECK

zapytanie_cenowe_ekran
zapytanie_cenowe_ekran

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wzór oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Anulowanie ogłoszenia

Przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie projektora wraz z serwerem Kinie ECK

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie owyborze oferty najkorzystniejszej
informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie ozamówieniu
SIWZ
Zal. nr 1 wzor form. oferty
Zal. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Zal. nr 3 wzor umowy

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zal. nr 1 wzor form. oferty
Zal. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Zal. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Zal. nr 3 wzor umowy
Załącznik 4 projekt sst cz-I-Etap I (ZIP, 32.1MB)
Załącznik 4 projekt sst cz-I-Etap II (ZIP, 61.8MB )
Zał_4 projekt_sst_cz_II
Zał_5 Przedmiary

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 570KB)

informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200KB)

SIWZ (PDF, 8.08MB)

Załącznik nr 1 wzór form. oferty (DOC, 115KB)
Załącznik nr 2a oświadczenie z art 25a ust1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOC, 88KB)
Załącznik nr 2b oświadczenie z art 25a ust1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe (DOCX, 87KB)
Załącznik nr 3 wzór umowy (DOC, 188KB)
Załącznik 4 projekt cz-I-Etap I (ZIP, 32.1MB)
Załącznik 4 projekt cz-I-Etap II (ZIP, 61.8MB )
Załącznik 4 projekt cz-II (ZIP, 34.6MB)
Załącznik 5 Przedmiary (ZIP, 984KB)

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury.

Pliki do Pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

sprostowanie informacji z sesji otwarcia ofert

informacja z sesji otwarcia ofert _17.07.2018r._

Ogloszenie o zamianie ogloszenia (z dnia 11.07.2018r.)

modyfikacja siwz _z dnia 11.07.2018r._

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 wzor form. oferty

Zał. nr 1 wzor form. oferty

Zał. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Zał. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Zał. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

Zał. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

Zał_nr 3 wzór umowy

Zał_nr 4 Projekt cz1

Zał_4_cd_projekt+SST

Zał_nr 5 Przedmiary