Nasze projekty

Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK

17.05.2017

Go digital! Culture at your fingertips

17.05.2017

Stopklatka – filmowe lato

17.05.2017

Zwiększenie potencjału frekwencyjnego Kina ECK

17.05.2017

Remont pracowni modelarni Ełckiego Centrum Kultury

17.05.2017

Śpiewająca Polska

17.05.2017

Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko – polskim

17.05.2017

Multimedialna galeria sztuki

17.05.2017

Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”

17.05.2017

Zakup systemu projekcji 3D do kina Ełckiego Centrum Kultury

17.05.2017

Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino

17.05.2017

Kultura bez granic

17.05.2017

Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”

17.05.2017

Nowoczesny Menadżer Kultury

20.04.2017