Nasze projekty

Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego

03.08.2020

Poprawa warunków funkcjonowania Kina ECK

13.07.2020

RAZEM – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu

09.01.2020

Young Theatre on the Move / Młody Teatr w Ruchu

17.12.2019

Przywrócić zapomniane – mazursko godka – elementarz mowy mazurskiej do pobrania

04.10.2019

Tańcz! – sztuka przeciw uprzedzeniom

25.06.2019

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

19.12.2018

Zakup projektora i serwera do Kina ECK

29.08.2018

Zakup ekranu do Kina ECK

29.08.2018

Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości

29.08.2018

Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę”

13.04.2018

Young Theatre / Młody Teatr

15.12.2017

Naświetlenie / Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość /

11.07.2017

Czwarta ściana – ełckie spotkania teatralne

11.07.2017