Przetargi

Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru archeologicznego

Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru archeologicznego
Wzór oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego

Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zmiana ogłoszenie na ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Wzór oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Dostawa ekranu do kina ECK

zapytanie_cenowe_ekran
zapytanie_cenowe_ekran

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wzór oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Anulowanie ogłoszenia

Przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie projektora wraz z serwerem Kinie ECK

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie owyborze oferty najkorzystniejszej
informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie ozamówieniu
SIWZ
Zal. nr 1 wzor form. oferty
Zal. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Zal. nr 3 wzor umowy

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zal. nr 1 wzor form. oferty
Zal. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Zal. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Zal. nr 3 wzor umowy
Załącznik 4 projekt sst cz-I-Etap I (ZIP, 32.1MB)
Załącznik 4 projekt sst cz-I-Etap II (ZIP, 61.8MB )
Zał_4 projekt_sst_cz_II
Zał_5 Przedmiary

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 570KB)

informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200KB)

SIWZ (PDF, 8.08MB)

Załącznik nr 1 wzór form. oferty (DOC, 115KB)
Załącznik nr 2a oświadczenie z art 25a ust1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOC, 88KB)
Załącznik nr 2b oświadczenie z art 25a ust1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe (DOCX, 87KB)
Załącznik nr 3 wzór umowy (DOC, 188KB)
Załącznik 4 projekt cz-I-Etap I (ZIP, 32.1MB)
Załącznik 4 projekt cz-I-Etap II (ZIP, 61.8MB )
Załącznik 4 projekt cz-II (ZIP, 34.6MB)
Załącznik 5 Przedmiary (ZIP, 984KB)

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury.

Pliki do Pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

sprostowanie informacji z sesji otwarcia ofert

informacja z sesji otwarcia ofert _17.07.2018r._

Ogloszenie o zamianie ogloszenia (z dnia 11.07.2018r.)

modyfikacja siwz _z dnia 11.07.2018r._

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 wzor form. oferty

Zał. nr 1 wzor form. oferty

Zał. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Zał. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Zał. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

Zał. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

Zał_nr 3 wzór umowy

Zał_nr 4 Projekt cz1

Zał_4_cd_projekt+SST

Zał_nr 5 Przedmiary