Przetargi

Przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie projektora wraz z serwerem Kinie ECK

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie ozamówieniu
SIWZ
Zal. nr 1 wzor form. oferty
Zal. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Zal. nr 3 wzor umowy

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

Pliki do pobrania:

informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zal. nr 1 wzor form. oferty
Zal. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Zal. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Zal. nr 3 wzor umowy
Załącznik 4 projekt sst cz-I-Etap I (ZIP, 32.1MB)
Załącznik 4 projekt sst cz-I-Etap II (ZIP, 61.8MB )
Zał_4 projekt_sst_cz_II
Zał_5 Przedmiary

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 570KB)

informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200KB)

SIWZ (PDF, 8.08MB)

Załącznik nr 1 wzór form. oferty (DOC, 115KB)
Załącznik nr 2a oświadczenie z art 25a ust1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOC, 88KB)
Załącznik nr 2b oświadczenie z art 25a ust1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe (DOCX, 87KB)
Załącznik nr 3 wzór umowy (DOC, 188KB)
Załącznik 4 projekt cz-I-Etap I (ZIP, 32.1MB)
Załącznik 4 projekt cz-I-Etap II (ZIP, 61.8MB )
Załącznik 4 projekt cz-II (ZIP, 34.6MB)
Załącznik 5 Przedmiary (ZIP, 984KB)

Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury.

Pliki do Pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

sprostowanie informacji z sesji otwarcia ofert

informacja z sesji otwarcia ofert _17.07.2018r._

Ogloszenie o zamianie ogloszenia (z dnia 11.07.2018r.)

modyfikacja siwz _z dnia 11.07.2018r._

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 wzor form. oferty

Zał. nr 1 wzor form. oferty

Zał. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Zał. nr 2a oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Zał. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

Zał. nr 2b oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

Zał_nr 3 wzór umowy

Zał_nr 4 Projekt cz1

Zał_4_cd_projekt+SST

Zał_nr 5 Przedmiary