Zapraszamy instruktorów, animatorów i artystów!

Ełckie Centrum Kultury

zaprasza instruktorów, animatorów, artystów do składania ofert
na prowadzenie zajęć/warsztatów/przedsięwzięć kulturalnych
w sezonie 1.10.2022/30.06.2023 r.

Chcesz pracować z innymi i przekazywać im swoją wiedzę i doświadczenie?
Jeśli tak, to czekamy na twoją ofertę z opisem zajęć z Twoim CV (koncepcje projektów od 1 X 2022 do 30 VI 2023).

Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 10 czerwca 2022 r.

sekretariat@eck.elk.pl
sekretariat.szarte@eck.elk.pl
tel. 875 200 048 / 726 333 200

Ełckie Centrum Kultury
Szkoła Artystyczna — Dział Edukacji Kulturalnej

ul. Armii Krajowej 21
sekretariat pokój nr 11