Podpisanie umowy na modernizację audytorium i pomieszczeń za kulisami Ełckiego Centrum Kultury

opublikowane 20.05.2022 r. (ostatnia aktualizacja 17.08.2022 r.)

Ełckie Centrum Kultury wyłoniło i podpisało umowę z wykonawcą na modernizację audytorium i pomieszczeń za kulisami Ełckiego Centrum Kultury.
Ełckie Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie na realizację projektu nr PR/1/036/2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. Koszt prac na podstawie umowy z wykonawcą to 773 594,34 zł. Wartość dofinansowania wynosi 90% tej kwoty.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. remont audytorium (podscenia) i pomieszczeń za kulisami (zaplecza sceny) sali widowiskowej istniejącego budynku Ełckiego Centrum Kultury z wyposażeniem technicznym i sanitarnym, a także przebudowa wyjścia z tej części budynku z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych zapewniający bezpośredni dostęp dla osób na wózkach do zaplecza sceny oraz wykonanie zagospodarowania przyległego terenu.

Niniejsza informacja na stronie internetowej została opublikowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Za jej treść odpowiada wyłącznie Ełckie Centrum Kultury i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.