Nabór na stanowisko „pracownik techniczny”

Ełckie Centrum Kultury
ogłasza nabór na stanowisko
„pracownik techniczny”

 1. Stanowisko: pracownik techniczny
 2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
  1. zakres obowiązków:
   1. obsługa techniczna wydarzeń, w szczególności przygotowywanie techniczno – organizacyjne, obsługa scenografii;
   2. obsługa amfiteatru, sceny plenerowej;
   3. spedycja sprzętu;
   4. obsługa wydarzeń Ełckiego Centrum Kultury i zleconych;
   5. bieżące przeglądy, naprawy i konserwacja wyposażenia;
   6. utrzymanie budynku, urządzeń, instalacji i otoczenia w pełnej sprawności technicznej;
   7. realizacja zadań z zakresu remontów i napraw bieżących;
   8. zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez ECK jak również kolportaż materiałów promocyjnych poza miastem Ełk.
  2. wymagania:
   1. dyspozycyjność;
   2. dobra organizacja pracy i terminowość;
   3. prawo jazdy kat. B;
   4. umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
  3. oferujemy:
   1. umowę o pracę na pełen etat;
   2. pracę w kreatywnym i dynamicznym środowisku;
   3. możliwość rozwoju.

Termin nadsyłania aplikacji:

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje) w podpisanych kopertach należy dostarczyć do sekretariatu p. 30 w terminie do 15 czerwca 2022 r.

Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

/-/ Aneta Werla

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny lub cv zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy