Prezentacje uczestników Konkursu XIV Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

03 listopada 2021r.

Przewidywane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii*:

03 listopada (środa):

  • Szkoły Podstawowe, Dzieci do lat 6 – godz. 09.00
  • Szkoły Podstawowe, Klasy I – III – około godz. 10.10
  • Szkoły Podstawowe, Klasy IV – VI – około godz. 10.50
  • Szkoły Podstawowe, Klasy VII – VIII – około godz. 11.20
  • Szkoły Ponadpodstawowe – około godz. 11.50
  • Dorośli 25+ – około godz. 12.30

* Podany czas ww. kategorii jest czasem orientacyjnym.

Lista laureatów dostępna będzie 05 listopada 2021 r. (piątek) po godz. 14.00 na stronie Ełckiego Centrum Kultury: www.eck.elk.pl

Finał konkursu odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godzinie 17.00 (środa) w  Sali Widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.