„Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości”

„Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości” to projekt dofinansowany ze środków Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, realizowany wspólnie przez dwóch partnerów: polskiego – Ełckie Centrum Kultury i litewskiego – Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Seniorów z Kowna.

Więcej informacji o projekcie:
https://eck.elk.pl/…/nowoczesni-seniorzy-wspolpraca-na-rzec…/