Karta zgłoszenia i regulamin Złota Nutka 2018

Złota Nutka 2018 Karta zgłoszenia i regulamin

Karta głoszenia i regulamin Festiwalu piosenki dziecięcej Złota Nutka 2018

28
kwi
2018
-
18
maj
2018
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,

XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej  
ZŁOTA NUTKA 2018

I. ORGANIZATOR

Ełckie Centrum Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej
Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21
19-300 EŁK
tel.( 87) 520 00 48, 726 333 200
e-mail: sekretariat@eck.elk.pl sekretariat.szarte@eck.elk.pl
koordynator festiwalu – Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna Ełckiego Centrum Kultury
Aneta Zamojska, tel. 87 520 00 48

II. CELE

1. Promowanie młodych talentów i inspirowane do dalszych poszukiwań i doskonalenia warsztatu.
2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę.
3. Umożliwienie konfrontacji umiejętności wokalnych.
4. Kształtowanie właściwych postaw odbiorców sztuki – rozwijanie umiejętności wspólnego słuchania w grupie.
5. Rozśpiewanie i wspólna zabawa.

III. TERMIN, MIEJSCE, ZASIĘG

18 maja 2018 (piątek) – ostateczna data przyjmowania zgłoszeń

28 maja 2018 (poniedziałek)
godz. 9.00 – konkurs dla grupy wiekowej: przedszkola
godz. 12.00 – konkurs dla grupy wiekowej: klasy VII i gimnazjum

29 maja 2018 (wtorek)
godz. 9.00- konkurs dla grupy wiekowej: klasy I-III
godz. 12.00 – konkurs dla grupy wiekowej: klasy IV-VI

5 czerwca 2018 (wtorek)
godz. 17.00 – Koncert Laureatów (sala Zebra)

MIEJSCE: Ełckie Centrum Kultury, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.
ZASIĘG:   powiatowy

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

    W festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat.

2. Uczestnicy  konkursu wystąpią zgodnie z  podziałem na grupy:
a) wiekowe:
– przedszkola 4-6 lat
– szkoły podstawowe klasy I-III
– szkoły podstawowe klasy IV-VI
– klasy VII Szkoły Podstawowej i gimnazja
b) wykonawcze:   – soliści   – zespoły wokalne (maksymalnie 6 osobowe)

3. Solistom mogą towarzyszyć grupy wokalne maksymalnie 3-osobowe z tej samej kategorii wiekowej. Jeden uczestnik, bez względu na to, czy występuje, jako solista, czy grupa wokalna, może zaprezentować się na scenie tylko jeden raz.
4. Uczestnicy przygotowują jeden utwór wykonywany z pół playbackiem lub przy akompaniamencie nie więcej niż dwóch instrumentów.
5. Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu.
6. W przeglądzie wokalista może wystąpić tylko w jednej prezentacji wykonawczej.
8. Teksty utworów muszą być w języku polskim.
9. Podstawą zgłoszenia jest dostarczenie na adres Organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia biorącej udział w konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku do sekretariatu Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

Przedszkole/Szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę laureatów w drodze wewnętrznych karty zgłoszenia biorącej udział w konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku do sekretariatu Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

10. Przedszkole/Szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę laureatów w drodze wewnętrznych eliminacji:
– przedszkole – nie więcej niż 3 osoby w każdej kategorii,
– szkoły – do 14 oddziałów – 2 osoby w każdej kategorii,
– powyżej 14 oddziałów – 3 osoby w każdej kategorii.
11.Zgłoszeń uczestników mogą dokonywać tylko placówki oświatowe.
12.Zgłoszenie uczestników na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

V. JURY i NAGRODY

1. Jury Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” powołane przez organizatora, oceni:
poziom wykonywanych utworów przez osoby śpiewające, dykcję, intonację, interpretację, dobór repertuaru do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny.
2. Jury przyzna nagrody:
– „Złotej Nutki”- jako nagrody głównej w poszczególnych kategoriach wiekowych i wykonawczych
– wyróżnienia
3. Uczestników Koncertu Laureatów wskazuje Jury.
4. Laureaci konkursu wystąpią podczas koncertu laureatów.
5. Werdykt Jury jest ostateczny.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator.
Pliki do pobrania: