Prezentacja uczestników XVI Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej

XVI Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej Prezentacja uczestników

06
lis
2023
sala widowiskowa
09:00
Ełckie Centrum Kultury
sala widowiskowa,
Zapisy

XVI Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Ełckie Centrum Kultury

prezentacja uczestników

 

KONKURS – 6 listopada 2023r. (poniedziałek) od godz. 09:00 – prezentacje uczestników poszczególnych kategorii wiekowych (sala widowiskowa Ełckiego Centrum Kultury, Wojska Polskiego 47)

Przewidywane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii*:

 • Szkoły Podstawowe, Dzieci do lat 6 – godz. 09.00
 • Szkoły Podstawowe, Klasy I – III – godz. 10.00
 • Szkoły Podstawowe, Klasy IV – VI – godz. 11.45
 • Szkoły Podstawowe, Klasy VII – VIII – godz. 13.00
 • Szkoły Ponadpodstawowe – godz. 13.30
 • Dorośli powyżej 25 lat – godz. 14.30

* Podany czas w/w kategorii jest czasem orientacyjnym 

Informujemy również, że lista laureatów dostępna będzie 09 listopada 2023 r. (czwartek) po godz. 12.00 na stronie Ełckiego Centrum Kultury:

www.eck.elk.pl

 

 

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły (3 – 5 osób), chóry (powyżej 5 osób) z miasta Ełku i terenu Powiatu Ełckiego.

 

Uczestnicy festiwalu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:

 • dzieci do lat 6
 • szkoły podstawowe, klasy I – III
 • szkoły podstawowe, klasy – IV i VI
 • szkoły podstawowe, klasy VII i VIII
 • szkoły ponadpodstawowe
 • dorośli powyżej 25 lat

W przypadku zespołów i chórów o przydziale do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).

Przedszkole/szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę uczestników w drodze wewnętrznych eliminacji, nie więcej jednak niż 2 wykonawców w każdej kategorii wiekowej (zgodnej z regulaminem).

Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu i innych przeglądach organizowanych przez ECK.

Uczestnik na scenie może zaprezentować się tylko raz.

Wykonawca może śpiewać a’cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian – akompaniator nie jest oceniany przez jury), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na pendrive (pendrive przekazujemy akustykowi w dniu prezentacji uczestników oraz w dniu finału).

Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.

 

Warunki uczestnictwa

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć na adres organizatora do 25.10.2023 r.  (środa) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11.

W przypadku zespołów należy wypisać imiona i nazwiska osób występujących na scenie.

 

Cele

 • Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
 • Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród młodzieży przez uczestnictwo w konkursie.
 • Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.
 • Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.
 • Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
 • Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

 

11 listopada 2023r. (sobota) o godz. 12:00 (sala widowiskowa Ełckiego Centrum Kultury, Wojska Polskiego 47) odbędzie się Koncert Finałowy.

 

Regulamin

Karta Zgłoszenia (.doc)

Karta Zgłoszenia (.pdf)