Przez Różową Szybkę Występ Laureatów

Występ Laureatów Przez Różową Szybkę

REGULAMIN Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ - Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą

22
mar
2018
Ełckie Centrum Kultury
godz. 17:00
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,
Wstęp wolny

Karta zgłoszenia – pobierz (DOC, 268KB)
Regulamin – pobierz (DOC, 100KB)

 

Zapraszamy Państwa na przesłuchania w ramach

Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego
PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ
Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą

16 marca 2018 r.

Przewidywane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii*:

TURNIEJ RECYTATORSKI

 • Dzieci do lat 6 – godz. 9.00
 • Klasy I-III – godz. 10.30
 • Klasy IV-VI – godz. 11.50
 • Gimnazja – godz. 12.50

TURNIEJ TEATRU JEDNEGO AKTORArozpoczyna się ok. godz. 13.30

* Czas rozpoczęcia w/w kategorii może przesunąć o około 10-15 minut.

 

Informujemy również, że lista laureatów dostępna będzie 20 marca2018 r.(wtorek)po godz. 12.00na stronie Ełckiego Centrum Kultury:www.eck.elk.pl

 

Finał konkursu 22 marca 2018 r. godz. 17.00 (czwartek)
Sala Widowiskowa

Ełckiego Centrum Kultury

 

 

 

I. ORGANIZATOR:
Ełckie Centrum Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21
19-300 EŁK
tel. 087 520 00 48
e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl

II. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja literatury pięknej.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży.
 3. Rozwijanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.
 4. Rozwijanie wyobraźni i fantazji wśród dzieci.
 5. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę.
 6. Kształtowanie właściwych postaw odbiorców sztuki – rozwijanie umiejętności wspólnego słuchania w grupie.

III.

 1. Konkurs odbędzie się w Ełckim Centrum Kultury w następujących terminach:
  1. 16 marca 2018 r.   godz. 9:00   –  Turniej Recytatorski
   godz. 14:00 –  Turniej Teatru Jednego Aktora
  2. 22 marca 2018 r.   godz. 17:00  –  Występ Laureatów
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku od 4 do 16 lat i odbędzie się wg kategorii wiekowych: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasa VII szkoły podstawowej i gimnazja.
 2. Przedszkole/Szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę laureatów w drodze wewnętrznych eliminacji:
  1. przedszkole – nie więcej niż 3 osoby,
  2. szkoły – do 14 oddziałów – 2 osoby w każdej kategorii,
  3. powyżej 14 oddziałów – 3 osoby w każdej kategorii.
 3. Podstawą do wzięcia udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 09.03.2018 r. (piątek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

IV.

 1. Uczestnik może wziąć udział w jednym z dwóch turniejów:
  1. Turniej Recytatorski
   1. uczestnicy turnieju recytatorskiego występują w czterech kategoriach wiekowych (przedszkola + klasy 0), klasy I-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasa VII szkoły podstawowej i gimnazja);
   2. każdy uczestnik przygotowuje 1 utwór (wiersz lub fragment prozy);
   3. obowiązuje repertuar publikowany drukiem;
   4. uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach konkursów organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury;
   5. czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 3 minut.
  2. Turniej Teatru Jednego Aktora
   1. uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe;
   2. uczestnik nie może powtórzyć występu prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach konkursów organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury;
   3. każdy uczestnik przygotowuje występ na podstawie dowolnego materiału literackiego;
   4. czas występu powinien trwać  max. 6 minut;
   5. nie dopuszcza się efektów dźwiękowych i muzycznych odtwarzanych z nośników audio; najważniejsze jest słowo i sposób jego przekazania.

V.

 1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów.
 3. Organizator ustala listy laureatów na Koncert finałowy.

VI.

 1. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
  1. dobór repertuaru do wieku (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), oryginalność utworu;
  2. interpretacja utworu;
  3. estetyka słowa;
  4. ekspresja.
  5. W Turnieju Teatrów Jednego Aktora jury uwzględni ponadto:
   – pomysł reżyserski realizowany przez aktora,
   – zagospodarowanie przestrzeni scenicznej podkreślone odpowiednim gestem oraz słowem, oddziałujące na wyobraźnię widza-słuchacza
 2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez Jury wszystkich uczestników konkursu.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna.
 4. W przypadku bardzo dużej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych eliminacji.
 5. Zgłoszenie uczestnika na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.