Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą - 25. konkurs recytatorski Przez Różową Szybkę

Przez Różową Szybkę Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą - 25. konkurs recytatorski

Młodych miłośników słowa zapraszamy na 25. konkurs recytatorski „Przez Różową Szybkę — Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”

28
mar
2022
sala widowiskowa
godz. 9:00
Ełckie Centrum Kultury
sala widowiskowa,
Wstęp wolny

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 4 do 15 lat w kilku kategoriach wiekowych:

  • przedszkole i klasa 0,
  • klasy I-III,
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Podstawą do wzięcia udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2022 r. (piątek)  – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

Do pobrania:

28 marca (poniedziałek)

Przewidywane orientacyjne godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii:

  • Szkoły Podstawowe, Dzieci do lat 6 – godz. 09.00
  • Szkoły Podstawowe, Klasy I – III – około godz. 10.40
  • Szkoły Podstawowe, Klasy IV – VI – około godz. 11.45
  • Szkoły Podstawowe, Klasy VII – VIII – około godz. 12.20
  • Turniej Teatru Jednego Aktora – około godz. 12.45

Lista laureatów dostępna będzie 30 marca 2022 r. (środa) po godz. 14:00 na stronie Ełckiego Centrum Kultury: www.eck.elk.pl

Finał konkursu przewidziany jest na 04 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 17:00 na sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.