Konkurs Recytatorski Przez Różową Szybkę - Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą

Przez Różową Szybkę - Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą Konkurs Recytatorski

28
mar
2023
sala widowiskowa
09:00
Ełckie Centrum Kultury
sala widowiskowa,
Wstęp wolny

Młodych miłośników słowa zapraszamy na dziecięcy 26. konkurs recytatorski „Przez różową szybkę — Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 4 do 15 lat w kilku kategoriach wiekowych:

  • przedszkole i klasy ,,0”;
  • klasy I-III;
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej;
  • klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Podstawą do wzięcia udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2023 r. (piątek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

Cele konkursu:
1. Popularyzacja literatury pięknej.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.
4. Rozwijanie wyobraźni i fantazji wśród dzieci.
5. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę.
6. Kształtowanie właściwych postaw odbiorców sztuki – rozwijanie umiejętności wspólnego słuchania w grupie.

Do pobrania:

regulamin
karta zgłoszenia

Finał konkursu i występ Laureatów przewidziany jest na 04 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00 na sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.

 

 Przewidywane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii*:

28 marca (wtorek):

  • Przedszkola i klasy 0, do lat 6 – godz. 09.00
  • Szkoły Podstawowe, Klasy I – III – około godz. 10.00
  • Szkoły Podstawowe, Klasy IV – VI – około godz. 11.30
  • Szkoły Podstawowe, Klasy VII – VIII – około godz. 12.20

* Podany czas w/w kategorii jest czasem orientacyjnym

 

Informujemy również, że lista laureatów dostępna będzie
30 marca 2023 r. (czwartek) po godz. 14.00

na stronie Ełckiego Centrum Kultury: www.eck.elk.pl