Międzynarodowy Festiwal Folkloru TĘCZA

Folkloru TĘCZA Międzynarodowy Festiwal

TĘCZA to cykliczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru, w którym większość stanowią zespoły z różnych zakątków świata

29
cze
2017
-
03
lip
2017
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,
Wstęp wolny

Regulamin Festiwalu

 1. Międzynarodowy Festiwal Folkloru TĘCZA organizowany jest przez Ełckie Centrum Kultury
 2. Celem festiwalu jest popularyzacja i ochrona tych wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowych, umacnianie tradycji i więzi międzyludzkich. Festiwal ma wymiar edukacyjny i promocyjny, jest również świętem tańca i ludzi propagujących tolerancję i szacunek do odmienności kultur i ich tradycji.
 3. Festiwal odbędzie się w Ełku w dniach: 29.06. – 03.07. 2017.
  • przyjazd: 29.06. do godz. 18.00,
  • wyjazd: 03.07. do godz. 12.00
 4. Uczestnikami Festiwalu 2017 są wyłącznie taneczne zespoły folklorystyczne: młodzieżowe i dorosłe.
 5. Festiwal ma formę przeglądu i nie jest konkursem. Zespoły uczestniczące w Festiwalu otrzymują:
  • STATUETKĘ – LAUREAT FESTIWALU,
  • DYPLOM – Laureat Festiwalu,
  • Upominki.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do uiszczenia akredytacji w wysokości : 350 zł od osoby, za każdego uczestnika to pełna opłata za – 4 doby (tancerze, członkowie kapeli, kierowcy, opiekunowie) jedynie kierownik grupy jest zwolniony z opłaty wpłatę należy dokonać na numer konta bankowego Ełckiego Centrum Kultury: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 Akredytacja – dotyczy tylko zespołów polskich.
 7. Ilość członków każdego zespołu: max. 35 osób (w tym kierowcy).
 8. Organizator zapewnia: noclegi – zakwaterowanie w Bursie oraz ośrodkach i pensjonatach w Ełku (warunki socjalne w bdb. standardzie), wyżywienie, wycieczki, integrację, materiały informacyjne oraz pilota (przewodnika) w czasie trwania festiwalu.
 9. W czasie Festiwalu zespoły pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. Zespół zobowiązany jest do prezentacji programu zgodnie z życzeniami Organizatora, w tym również rejestrowanych przez środki masowego przekazu na potrzeby promocji festiwalu.
 11. Zespół powinien przywieźć ze sobą flagę własnego państwa.
 12. Uczestnicy – zespoły, pokrywają we własnym zakresie koszt transportu.
 13. Zespół zobowiązany jest dokonać indywidualnego ubezpieczenia.
 14. Za udział w Festiwalu zespoły nie otrzymują honorariów.
 15. Zespół powinien przygotować program na koncerty
  • 15 -20 minutowy
  • 30 – 40 minutowy
  • max. 2 min. program. do prezentacji w czasie PARADY
  • około 15 minutowy program integracyjny, w którym zespół zaprosi uczestników festiwalu do wspólnej zabawy podczas WIECZORU FOLKOWEGO (np. tańce integracyjne,zabawy z regionu, itp.).
 16. Kierownicy i opiekunowie grup są odpowiedzialni (również finansowo) za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wszelkie ewentualne szkody powstałe w pomieszczeniach pozostających do dyspozycji zespołu.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań wszelkimi nośnikami audio i video w celu dokumentacji oraz wykorzystania ich na potrzeby Ełckiego Centrum Kultury i promocji Festiwalu.
 18. Warunkiem uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru TĘCZA jest nadesłanie do Organizatora następujących materiałów:
  • karty zgłoszenia
  • 3 kolorowe fotografie dobrej jakości na wykorzystanie do materiałów wydawniczych i promocyjnych (fotografie mogą być przesłane pocztą internetową)
  • wszelkie inne materiały reklamowo – informacyjne
  • strony www oraz youtube

Wymienione materiały powinny być przesłane nie później niż do 15 marca 2017 pocztą lub mailem na adres Organizatora, podany poniżej.

Kontakt:

Ełckie Centrum Kultury
„TĘCZA”
ul. Wojska Polskiego 47 , 19-300 Ełk
e-mail:wit10@wp.pl lub piotr.witaszczyk@eck.elk.pl

Ewentualne pytania:

Koordynator festiwalu: Piotr Witaszczyk
tel. +48 87 621 71 54,
kom: 601 562 345,