Malarstwo, Rysunek, Grafika  Janusz Skowron

Janusz Skowron Malarstwo, Rysunek, Grafika

06
maj
2021
-
06
cze
2021
Ełckie Centrum Kultury
,
Wstęp wolny

 

Autor urodził się 24 czerwca 1958 r. w Kolbuszowej. Tam ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara (1976). W latach 1977–1981 studiował sztukę w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom z grafiki u Danuty Kołwzan-Nowickiej w 1983 r.), po czym osiadł na osiem lat w Starachowicach, gdzie pracował w Młodzieżowym Domu Kultury jako instruktor ds. plastycznych. Od 1989 r. mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Brał udział w ponad 300 wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. we Francji, Niemczech, Danii, na Ukrainie, Czechach, Węgrzech, w Chinach, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Od wielu lat promuje w Nowym Jorku sztukę artystów z Polski i nie tylko. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, rysunkiem i fotografią.

Jest m.in. współzałożycielem lubelskiej „Galerii KONT” (1978) i nowojorskiej Shtooka Gallery (2006). W latach 2007–2017 zorganizował 125 wystaw w stworzonej przez siebie galerii sztuki w kawiarni „Starbucks” na Greenpoincie. W 2013 r. założył A.R Gallery, w której w ciągu sześciu lat zorganizował 55 ekspozycji. W 2008 r. był współorganizatorem i uczestnikiem międzynarodowej wystawy „Entropy of Art”, a w 2011 r. pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych pokazów sztuki na papierze „Transformations”. Od 1999 r. prezentuje swoje prace wraz z międzynarodową multimedialną formacją Emotionalists Artists Group. Jest członkiem: Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku (dyrektor Rady Instytutu od 2015 r.), Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (od 1998 r.) i Grupy Twórców „Złota Linia” (od 2018).

W latach 2002–2010 był koordynatorem Klubu Seniora „Krakus”, działającego przy Centrum Polsko-Słowiańskim w Nowym Jorku. Także opiekunem Klubu Poetów „Telimena”, z którym redagował wydanie kilku tomików wierszy i prozy. W 2013 r. był współzałożycielem Klubu „Amber Health” w Nowym Jorku i jego dyrektorem do 2019 r.

Jego rysunki i ilustracje zostały zamieszczone w wielu książkach, m.in. w tłumaczonych przez Mariana Polaka-Chlabicza 33 najpiękniejszych wierszach miłosnych Bolesława Leśmiana (2011), Marvellations Bolesława Leśmiana (2014) i Dwudziestu wierszach miłosnych i jednej pieśni rozpaczy Pablo Nerudy (2012). Wspólnie z żoną Anną napisali i wydali dwie książki: Podróż z biletem szczęścia (2014) i Z trzynastego piętra. Szkice nowojorskie (2017). Przez kilka lat jego ilustracje zamieszczał polonijny tygodnik „Kurier Plus”, zaś felietony: polski miesięcznik „Przegląd Kolbuszowski” i magazyn „Radostowa”.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego otrzymał Polski Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W uznaniu osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, popularyzacji sztuki polskiej i działalności charytatywnej Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyznał mu Ignacy Paderewski Arts and Music Medal.

 

Galeria Ślad

Wystawa czynna od 06.05.21 do 06.06.21 r. w godzinach otwarcia Ełckiego Centrum Kultury

Wstęp wolny

Obowiązuje limit osób mogących jednocześnie wejść do Galerii.