Konkurs Recytatorski i Wokalny Idźmy naprzód z nadzieją

Idźmy naprzód z nadzieją Konkurs Recytatorski i Wokalny

Regulamin Konkursu Recytatorskiego i Wokalnego w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego ,,Idźmy naprzód z nadzieją”

02
paź
2017
Ełckie Centrum Kultury
godz. 9:00
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,
Wstęp wolny

I. ORGANIZATOR:

Ełckie Centrum Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21
19-300 EŁK
tel. 87 520 00 48
e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl

II. CELE:

 1. Zgłębianie znajomości utworów Papieża Polaka oraz twórczości z Nim związanej.
 2. Pobudzanie do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II skierowanym do młodzieży.
 3. Poszukiwanie i pielęgnowanie istotnych wartości duchowych promowanych przez Jana Pawła II.
 4. Uczczenie pamięci oraz wyrażenie uczuć do Ojca Świętego Jana Pawła II.
 5. Utrwalenie wspomnień związanych z osobą Jana Pawła II.
 6. Szerzenie kultury.
 7. Doskonalenie umiejętności wokalnych i recytatorskich dzieci i młodzieży.

III. TERMIN i MIEJSCE KONKURSU:

 1. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ – do 22 września (piątek) 2017 r.
 2. KONKURS – 2 października (poniedziałek) 2017 r., od godz. 9.00 (godziny konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń)
 3. KONCERT FINAŁOWY – 7 października (sobota) 2017 r., godz. 16:00
 4. Miejsce – Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 EŁK

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą wziąć udział recytatorzy, soliści, zespoły (max. 5 osobowe), chóry (max. 30 osobowe) z Miasta Ełku i terenu Powiatu Ełckiego.
 2. Uczestnicy konkursu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
  • dzieci do lat 6
  • szkoły podstawowe, klasy I-III
  • szkoły podstawowe, klasy IV-VII
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 wykonawców w każdej kategorii wiekowej – do wyboru w konkursie recytatorskim lub wokalnym lub w obu (ogólna liczba zgłoszeń w danej kategorii wiekowej nie może przekroczyć 3).
  • W przypadku zespołów i chórów o przydziale do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).
 3. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły lub o osobie Ojca Świętego.
 4. Uczestnik nie może powtórzyć utworu prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach konkursów organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury.
 5. Wykonawca może utwór recytować, śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
 6. Kolejność prezentacji oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.
 7. Uczestnik na scenie może zaprezentować się tylko raz.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 r. (piątek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11.
W przypadku zespołów należy wypisać imiona i nazwiska osób występujących na scenie.

VI. KRYTERIA OCENY:

 1. Dobór repertuaru;
 2. Interpretacja wiersza lub piosenki;
 3. Poziom trudności wykonywanego utworu;
 4. Dykcja, muzykalność (dot. utworów śpiewanych);
 5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. JURY:

 1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.

VIII. NAGRODY:

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatora.

IX. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

 1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
 2. Organizator udostępni fortepian, zapewni nagłośnienie, odtwarzacze audio CD.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Regulamin konkursu w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego
KARTA ZGŁOSZENIA KONKURS RECYTATORSKI I WOKALNY