Jarmark Kaziuka Regulamin i karta zgłoszeń

Regulamin i karta zgłoszeń Jarmark Kaziuka

Regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas imprez plenerowych organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury

03
mar
2018
Parking przed Ełckim Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury
Parking przed Ełckim Centrum Kultury,

Jarmark Kaziuka

3 marca 2018 r.
Miejsce organizacji imprezy:
Parking przed Ełckim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 w Ełku

REGULAMIN:

  1. Niniejszy regulamin dotyczy producentów artykułów przemysłowych i spożywczych oraz handlowców oferujących do sprzedaży towary typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, słodycze, lody, desery, gofry, orzeszki itp. oraz stoisk z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i rękodziełem.
  2. Regulamin obejmuje również wystawców ze stoiskami o charakterze promocyjnym.
  3. Oferta wystawców nie może obejmować stoisk gastronomicznych z piwem i napojami alkoholowymi.
  4. Zgodnie art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl
  5. Zgłoszenia w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia wystawcy” przyjmujemy pod adresem: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19- 300 Ełk lub justyna.iglicka@eck.elk.pl
  6. Wystawcy zobowiązani są do dokonania opłaty za udział w wydarzeniu na konto organizatora imprezy – PKO BP 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210, tytuł przelewu: Jarmark Kaziuka 2018.
  7. Wystawcę, który rezygnuje z przyjazdu obowiązuje poinformowanie Organizatora o tym fakcie. Opłata nie jest zwracana.
  8. Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia targowego.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).
  10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania: