Jarmark Kaziuka Regulamin i karta zgłoszeń

Regulamin i karta zgłoszeń Jarmark Kaziuka

Regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas imprez plenerowych organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury

31
sty
2019
-
25
lut
2019
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,

Jarmark Kaziuka

2 marca 2019 r.

Miejsce organizacji imprezy: chodnik przed Ełckim Centrum kultury oraz sala Zebra i hol w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w Ełku
REGULAMIN:
1. Niniejszy regulamin dotyczy producentów artykułów przemysłowych i spożywczych oraz handlowców oferujących do sprzedaży towary typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, słodycze, lody, desery, gofry, orzeszki itp. oraz stoisk z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i rękodziełem.
2. Regulamin obejmuje również wystawców ze stoiskami o charakterze promocyjnym.
3. Oferta wystawców nie może obejmować stoisk gastronomicznych z piwem i napojami alkoholowymi.
4. Zgodnie art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl
5. Zgłoszenia w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia wystawcy” przyjmujemy w Ełckim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk w pokoju numer 7 lub mailowo maciej.zbydniewski@eck.elk.pl
6. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc wystawowych jest ograniczona.
7. Organizator wskazuje miejsca wystawowe dla Wystawców.
8. Za miejsce wystawowe Organizator uważa przestrzeń o głębokości 2 metrów i szerokości 3 metrów.
9. Wystawcy zobowiązani są do dokonania opłaty w wysokości 20 zł za miejsce przed budynkiem ECK lub 40 zł za miejsce w sali/holu Ełckiego Centrum Kultury za miejsce wystawowe (2x3m). Opłata będzie pobierana w gotówce w dniu Jarmarku, tj. 2.03.2019 r., przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
10. Wystawcę, który rezygnuje z przyjazdu obowiązuje poinformowanie Organizatora o tym fakcie.
11. Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia targowego.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu zdarzeń losowych (np. kradzieży).
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn.
14. Uczestnicy Jarmarku wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zebrania zapisów (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Pliki do pobrania: