o puchar Prezydenta Miasta Ełku IV Otwarty Turniej Szachowy

IV Otwarty Turniej Szachowy o puchar Prezydenta Miasta Ełku

04
lis
2023
sala Zebra
10:00
Ełckie Centrum Kultury
sala Zebra,
Zapisy

REGULAMIN

IV OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
o puchar Prezydenta Miasta Ełku

zaliczany do GRAND PRIX Warmii i Mazur w Szachach Szybkich
4 listopada 2023r.

 

I. ORGANIZATOR

 • Ełckie Centrum Kultury w Ełku
 • Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu – organizator cyklu Grand Prix

 

II. CEL TURNIEJU

 • Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Ełku oraz regionu Warmii i Mazur
 • Umożliwienie wejścia na listę rankingową FIDE w szachach szybkich.

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Turniej odbędzie się w sobotę 4 listopada w Ełckim Centrum Kultury w Ełku ul. Wojska Polskiego 47
 • Sędzią zawodów będzie Paweł Orłowski – sędzia szachowy klasy państwowej, posiadający licencję sędziowską Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE oraz Polskiego Związku Szachowego o nr: 14300028. Aktywny zawodnik, instruktor nauki gry w szachy oraz kierownik Klubu Szachowego LZS CKTiS Biskupiec. Sędzia główny wielu turniejów szachowych rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Ponadto organizator kilkudziesięciu turniejów szachowych o randze międzynarodowej

 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 • System szwajcarski na dystansie 9 rund, prowadzony programem ChessArbiter
 • Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich
 • Tempo gry: 10’ + 5” na posunięcie
 • Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów szybkich

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy
dokonają zgłoszenia poprzez serwis turniejowy ChessArbiter lub pocztą elektroniczną na adres:
ori49@wp.pl do dnia 2 listopada 2023r. oraz opłacą wpisowe w wysokości:

 • Seniorzy – 30 zł (kategoria A)
 • Kobiety – 20 zł (kategoria B)
 • Młodzież (do lat 18) – 20 zł (kategoria C)
 • Juniorzy (do lat 10) – 10 zł (kategoria D)
 • Zawodnicy z Ełku i powiatu – 10 zł (kategoria E)

Wpisowe można opłacić:

 • Online: przelewem na konto bankowe: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 w tytule
  przelewu należy wpisać: „Turniej szachowy – imię i nazwisko uczestnika, kategoria
  uczestnika” np. „Turniej szachowy – Jan Nowak, D”
 • W kasie Ełckiego Centrum Kultury w dniu turnieju.

VI. NAGRODY

 • I miejsce – 400 zł
 • II miejsce – 300 zł
 • III miejsce – 200 zł
 • IV miejsce – 100 zł
 • V miejsce – 90 zł
 • VI miejsce – 80 zł
 • VII miejsce – 70 zł
 • VIII miejsce – 60 zł

Nagroda dodatkowa w wysokości 100 zł dla najlepszego zawodnika z Ełku.

Najlepsza drużyna (suma punktów 5 najlepszych zawodników z jednego klubu) – 100 zł

Nagrody dodatkowe w wysokości 50 zł dla najlepszych w poszczególnych kategoriach:

 • Kobieta
 • Senior powyżej 60 lat
 • Junior i juniorka do 10 lat
 • Junior i juniorka 11-14 lat
 • Junior i juniorka 15-18 lat
 • Najwyższy przyrost rankingu FIDE
 • Nagroda losowana

VII. PROGRAM TURNIEJU

09.00 – 10.00 – rejestracja uczestników
10.15 – otwarcie turnieju
10.25 – I runda
11.05 – II runda
11.45 – III runda
12.25 – IV runda
13.05 – V runda
13.45 – VI runda
14.25 – VII runda
15.05 – VIII runda
15.45 – IX runda
16.30 – zakończenie turnieju

VIII. SPRAWY RÓŻNE

 • UWAGA! Można otrzymać 2 nagrody (nie dotyczy nagrody losowanej oraz nagrody
  dla najlepszego zawodnika z Ełku)
 • Wszystkie nagrody dodatkowe zostaną przyznane bez względu na ilość
  uprawnionych zawodników w danej kategorii
 • Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru
  PESEL (pod rygorem nie wypłacenia nagrody)
 • Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy
 • Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego
  i organizatorów
 • W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarejestrowani przez sędziego gracze,
  w przypadku osób nieletnich i lub niepełnosprawnych dopuszcza się uczestnictwo
  w wydarzeniu gracza wraz z opiekunem
 • Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu
  wydarzenia, regulaminu obiektu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania
  aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych oraz rozporządzeń organizatora
  oraz Polskiego Związku Szachowego
 • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie
 • Zgłoszenie i potwierdzenie udziału w przedmiotowym turnieju jest jednocześnie
  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatorów, publikacji
  wizerunku w mediach społecznościowych, telewizji i prasie zgodnie
  z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27.04.2016 r. w zakresie RODO

 

 

REGULAMIN I ZAPISY