Dziecięcy Festiwal Folkloru Karta zgłoszenia i regulamin

Karta zgłoszenia i regulamin Dziecięcy Festiwal Folkloru

Dziecięcy Festiwal Folkloru “MAZURSKIE FIGLE” - karta zgłoszenia i regulamin

22
-
26
sie
2019
zapisy
Ełckie Centrum Kultury
zapisy,

Regulamin

 1. Organizator Festiwalu: EŁCKIE CENTRUM KULTURY.
 2. Festiwal odbędzie się w Ełku w dniach:

22.08. – 26.08. 2019.

przyjazd:     22.08. do godz. 18.00     wyjazd: 26.08. do godz. 12.00

 1. Uczestnikami Festiwalu 2019 są wyłącznie DZIECIĘCE zespoły folklorystyczne .
 2. Festiwal ma formę przeglądu i nie jest konkursem.
 3. Zespoły uczestniczące w Festiwalu otrzymują:
 • Statuetkę FESTIWALU
 • Dyplom
 1. Akredytacja za każdego uczestnika wynosi : 350,- zł od osoby (85 euro) – 4 doby

      (kapela, kierowca, opiekunowie) tylko kierownik grupy jest zwolniony z opłaty.

 1. Ilość członków każdego zespołu: 35 osób (tancerze, kadra, kapela, kierowcy).
 2. Organizatorzy zapewniają: noclegi zakwaterowanie w Bursach szkolnych w Ełku, wyżywienie, materiały informacyjne, integrację, oraz pilota (przewodnika) w czasie trwania festiwalu.
 3. Na życzenie zespołu Organizator może zabezpieczyć na koszt grupy również wycieczki

statkiem : Kanał Augustowski lub Wielkie Jeziora Mazurskie.

 1. W czasie Festiwalu zespoły pozostają do dyspozycji Organizatora.
 2. Zespół zobowiązany jest do prezentacji programu zgodnie z życzeniami Organizatora, w tym również rejestrowanych przez środki masowego przekazu na potrzeby promocji festiwalu.
 3. Zespoły pokrywają we własnym zakresie:

– koszt transportu

– indywidualne ubezpieczenie uczestników.

 1. Za udział w Festiwalu zespoły nie otrzymują honorariów.
 2. Zespół powinien przygotować program na koncerty
 • 5 minutowy
 • 10 – 20 minutowy
 • około 15 minutowy program integracyjny, w którym zespół zaprosi uczestników festiwalu do wspólnej zabawy podczas WIECZORU FOLKOWEGO (np. 2-3 tańce integracyjne lub zabawy z regionu, itp.).
 1. Kierownicy i opiekunowie grup są odpowiedzialni (również finansowo) za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wszelkie ewentualne szkody powstałe w pomieszczeniach pozostających do dyspozycji zespołu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań wideo w celu dokumentacji i promocji Festiwalu. Uczestnicy festiwalu oraz reprezentanci zespołów nie będą z tego tytułu rościli żadnych praw.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Folkloru jest nadesłanie do Organizatora następujących materiałów:
 • karta zgłoszenia
 • 5 kolorowych fotografii dobrej jakości do wykorzystania w materiałach wydawniczych i promocyjnych (fotografie prosimy przesłać pocztą internetową)
 • adres strony www oraz linki do materiałów zespołu na YouTube

 

Wymienione materiały powinny być przesłane nie później niż do

30 maja 2019  pocztą  lub mailem na adres Organizatora,  podany poniżej.

 

Kontakt:  Ełckie Centrum Kultury

 1. Wojska Polskiego 47 , 19-300 Ełk

e-mail: piotr.witaszczyk@eck.elk.pll   lub  sekretariat@eck.elk.pl

Ewentualne pytania:

Dyrektor festiwalu  :  Piotr Witaszczyk – kierownik działu pieśni i tańca ECK

tel. +48 87 621 71 54 ,               kom.: + 48 725 333 500

karta-zgloszenia-2019

1. ang. – REGULATIONS – 2019

REGULAMIN 2019