Koncert Pieśni Polskie

Pieśni Polskie Koncert

01
maj
2021
Ełk
19:00
Ełckie Centrum Kultury
Ełk,
Online

Ełckie Centrum Kultury oraz Ełckie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na transmisję koncertu „Pieśni Polskie” w wykonaniu Rafała Sulimy, Marty Wróblewskiej oraz ks. Zbigniewa Stępniaka.

1 maja 2021 r. godz. 19.00

Transmisja na żywo będzie dostępna za pośrednictwem Facebooka na fanpage’u Dzień Dobry Ełk.

PROGRAM:

Fortepian – Rafał Sulima 

Śpiewa Marta Wróblewska (sopran): 

 1. Stanisław Niewiadomski (1859-1936), Śmieją się złote łany
 2. Władysław Żeleński (1837-1921), Brzozy
 3. Mieczysław Karłowicz (1876-1909 ), Pamiętam ciche, jasne, złote dnie
 4. Mieczysław Karłowicz (1876-1909 ), Zasmuconej
 5. Adam Szmerek, III Erotyk Daję ci na pamiątkę
 6. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), Tylem wytrwał z cyklu op. 18. do słów A. Mickiewicza
 7. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), Gdybym się zmienił z cyklu op. 18. do słów A. Mickiewicza
 8. Ludomir Różycki (1883-1953), Rajski ptak

Śpiewa ks. Zbigniew Stępniak (bas profondo):

 1. Stanisław Niewiadomski (1859-1936), Jakże cię mam brać dziewczyno
 2. Fryderyk Chopin (1810-1849), Precz z moich oczu do słów A. Mickiewicza
 3. Mieczysław Karłowicz (1876-1909 ), Nie płacz nade mną
 4. Mieczysław Karłowicz (1876-1909 ), Z nową wiosną
 5. Stanisław Moniuszko, Dziad i baba
 6. Stanisław Moniuszko, Pieśń żeglarzy
 7. Stanisław Moniuszko, Serce moje
 8. Stanisław Moniuszko, O matko moja 

Duet:

St. Moniuszko, Exaudi Deus (duet)

Prowadzenie: Michał Tyszkiewicz

 

Rafał Sulima – fortepian
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, filia
w Białymstoku, w trzech specjalnościach: organy (2003) w klasie prof. Marii Terleckiej; muzyka kościelna (2004) w klasie prof. Bożenny Sawickiej, prof. Michała Dąbrowskiego; śpiew solowy (2009) w klasie prof. Cezarego Szyfmana. W roku 2001 i 2020 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdobył nagrodę Grand Prix
i pierwsze miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Organistów Pro Organo 2007
w Warszawie. Jest również laureatem konkursu Primus Inter Pares 2004. W maju 2013 roku obronił tytuł doktora sztuki muzycznej w specjalności organy, na UMFC
w Warszawie. Obecnie pracuje na macierzystej uczelni w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z gry na organach, improwizacji, śpiewu, basu cyfrowanego
oraz akompaniamentu liturgicznego. W swoim dorobku artystycznym ma liczne nagrania płytowe, koncerty organowe, kameralne, także wokalne. Współpracuje
z Chórem Filharmonii i Opery Podlaskiej oraz chórami akademickimi. W latach 2003 – 2013 był organistą w Świętej Lipce, gdzie oprócz tradycyjnych obowiązków liturgicznych, prezentował brzmienie wspaniałych, znanych w kraju i za granicą, barokowych organów. Solowa płyta CD Rafała Sulimy z nagraniem tego instrumentu, uzyskała status złotej. Od 2009 roku jest dyrygentem chóru Kontrapunkt w Ełku oraz
od 2015 roku dyrygentem Ełckiej Orkiestry Kameralnej. Rafał Sulima otrzymał Białą Lilię – Nagrodę Artystyczną (2010) przyznaną przez Prezydenta Miasta Ełku, Złotego Bociana od Starosty Powiatu Ełckiego za krzewienie kultury muzycznej w regionie.
W latach 2014 – 2021 otrzymywał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku – Tomasza Andrukiewicza. Wraz z ks. Zbigniewem Stępniakiem (basso profondo) nagrał dwie płyty: Molitva na Vostoke (2018r.) oraz Różaniec artystyczny (2020r.). W sierpniu ukazała się płyta „Głos duszy” z utworami poświęconymi Najświętszej Maryi Pannie, którą nagrała wspólnie z Małgorzatą Trojanowską (sopran).
Marta Wróblewska – sopran
Absolwentka Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina kierunku Wychowanie Muzyczne w klasie dyrygowania prof. Violetty Bieleckiej (2000)
oraz kierunku Wokalistyka w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana (2009). Oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem. W roku 2012 otrzymała stopień doktora, zaś w roku 2018 doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. Obecnie jest adiunktem na białostockiej Filii UMFC oraz nauczycielem śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Pełni również funkcję zastępcy dyrygenta Chóru Miasta Białegostoku. Marta Wróblewska prowadzi ożywioną działalność solistyczną. Koncertowała w kraju i zagranicą. Jest ceniona jako solistka i kameralistka zwłaszcza wśród zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Brała udział w prestiżowych festiwalach, m.in. w: Festival de Musica Antigua de los Pirineos (Hiszpania), Festiwalu Muzyki Dawnej im. Św. Kazimierza (Litwa), Festiwalu w Ambronay (Francja), Misteria Paschalia, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. J. Sleńdzińskiej, Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Festiwalu Oper Barokowych „Dramma per musica”, Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia oraz licznych cyklach koncertowych, m.in.: Arcydzieła muzyki oratoryjno-kantatowej, Muzyka Mistrzów Baroku, Aria w Galerii. Występowała z wieloma zespołami orkiestrowymi (Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Łomżyńska Orkiestra Kameralna, Suwalska Orkiestra Kameralna, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis oraz Sinfonia Viva) pod batutą m.in.: Massimiliano Caldiego, Michała Klauzy, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego i Jana Miłosza Zarzyckiego.
W roku 1998 nagrała program dla TV Białystok Moja Muzyka. Ma w dorobku ponad dwadzieścia płyt kompaktowych – solowych i kameralnych (DUX, Acte Préalable, Musicon). Niejednokrotnie były one nominowane do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka, m.in. płyta z utworami Z. Stojowskiego – Kantata Modlitwa za Polskę, nagrana przez Chór i Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej która w 2009 roku została wyróżniona przez brytyjski magazyn Gramophone. Natomiast płyta Pieśni Kurpiowskie Szymanowski Górecki Moryto nagrana przez Chór OiFP, na której wykonuje partie solowe została uhonorowana Nagrodą Fryderyk 2009 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Artystka w roku 2018 została Laureatką Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku
oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury. Natomiast w roku 2019 otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
ks. dr hab. Zbigniew Stępniak, prof. UWM
śpiewak – bas, basso-profondo
jest absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (śpiew solowy w klasie prof. M. Witkiewicza i ks. dra hab. R. Kaczorowskiego). Ukończył również Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie (filozofia i teologia), Instytut Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pedagogika muzyczna), Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (u prof. J. Gałęskiej-Tritt). Studia doktoranckie ukończył w Sekcji Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w roku 2011, pod kierownictwem prof. dra hab. S. Dąbka, obronił pracę doktorską (doktor nauk humanistycznych w zakresie historii). Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w roku 2019 (doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie wokalistyka). Swoje umiejętności wokalne pogłębia na różnych kursach, szkoleniach i stażach w kraju i za granicą (m.in. Gerda Türka, Janusza Niziołka, Jadwigi Romańskiej, Marka Rzepki, Jana Ballarina, Evelyne Tubb, Ulricha Messthaltera, Eugeniusza Sąsiadka, Stefanii Toczyskiej, Ingrid Kremling, Dmitrija Susłowa). Pracuje na stanowisku profesora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Koncertuje w kraju i za granicą (m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Rosji,na Białorusi, w Czechach). Jest m.in. pomysłodawcą, inicjatorem
i pierwszym dyrektorem artystycznym Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie oraz spotkań z muzyką sakralną w regionie Mörel w południowej Szwajcarii. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków i Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W 1999 r. otrzymał dyplom Ministra Kultury i Sztuki „za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej”. W swoim repertuarze ma utwory kompozytorów od renesansu do współczesności: operowe arie basowe, pieśni, dzieła oratoryjno-kantatowe, szczególnie rzadko wykonywane kompozycje barokowe dla basso-profondo.