#Galeria Za Szybką

100 rocznica urodzin JPII – wystawy

od 18.05.2020 do 08.06.2020