Przez Różową Szybkę – 27. Konkurs Recytatorski – Zgłoszenia

 

Młodych miłośników słowa zapraszamy na 27. Konkurs Recytatorski „Przez Różową Szybkę — Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 4 do 15 lat w kilku kategoriach wiekowych:

  • przedszkole i klasa 0,
  • klasy I-III,
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Podstawą do wzięcia udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2024r. (piątek)  – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

Do pobrania:

 

Konkurs odbędzie się na sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury w następujących terminach:

26 marca 2024r. godz. 9:00 – Turniej Recytatorski

04 kwietnia 2024r. godz. 17:00 – Występ Laureatów